تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت­های مالی
ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی می باشد. از دیدگاه سرمایه­گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر معضلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش­بینی معضلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می­گردد. به بیانی دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایه­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می­گردد. در حقیقت، صورت­های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره­های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می­نماید. پس متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه­گذاران در ارتباط با جریان­های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می­یابد (ژیانگ[1]، 2006).
مطالعات انجام شده نشان می­دهد، بازار به تعدیل سود به دلیل تغییر در اصول و رویه­های حسابداری واکنش منفی نشان نمی­دهد. زیرا این تعدیل منجر به تجدید نظر در جریان­های نقدی مورد انتظار آتی می­گردد و پس، انتظارات سرمایه­گذاران نیز تغییر می­یابد. اما به دلیل کاهش در جریان­های نقد آتی بازار به کاهش در سود تجدید ارائه شده ناشی از اشتباهات حسابداری واکنش منفی و معناداری نشان می­دهد. شرکت­هایی که به دلیل اشتباهات حسابداری به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی درآمد، ادغام و تحصیل به تعدیل سود  مبادرت می­ورزند نسبت به شرکت­هایی که به دلیل تغییر در اصول و رویه­های حسابداری به تعدیل سود مبادرت می­کنند دارای عمر کوتاه­تری هستند. این مساله بیانگر این موضوع می­باشد که احتمالاً این شرکت­ها از کنترل ناکافی مدیریت در طول مراحل رشد برخوردارند و یا در مراحل رشد اولیه خود به دستکاری حساب­ها به خصوص حساب درآمد می­نمایند که این امر به نوبه خود بر سود و جریان­های نقدی آتی اثرگذار خواهد بود. در طبقه­بندی روش­های  تعدیل سود آن­را به سه دسته بد، خوب و خنثی تقسیم نموده­اند. چنانچه به دلیل تعدیل سود، سود خالص یا درآمد کاهش یابد به آن تعدیل سود بد گفته می­گردد. اگر سود خالص یا درآمد افزایش یابد تعدیل سود خوب می باشد و اگر چندین تعدیل سود اتفاق افتد که در بعضی از آنها افزایش سود خالص یا درآمد روی دهد و در بعضی دیگر کاهش سود خالص یا درآمد روی دهد و همدیگر را خنثی کنند چنین تعدیل سودی را خنثی گویند (فریدر و شانتیکومار، 2007).
[1] Xiong Y.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 سوال پژوهش:


پاسخی بگذارید