مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-نتیجه‌گیری کلی پژوهش
آن چیز که در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کل آزمون مطالعه تأثیر انگیزه‌های مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود می‌توان عنوان کـــرد این می باشد که یک ارتباط مثبت و معنی‌دار بین اقلام تعهدی اختیاری و خطای پیش‌بینی سود شرکت‌ها هست و این نشانه‌ای از وجود مدیریت سود می‌باشد و نتیجه دیگر اینکه بین مدیریت سود و تغییر هیئت‌مدیره یک ارتباط منفی معناداری هست که در سال تغییر هیئت‌مدیره مدیریت سود کاهشی می باشد. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که با تغییر هیئت‌مدیره خطای پیش‌بینی سود افزایش می‌یابد که این امر همانطور که اسکات در کتاب تئوری حسابداری اظهار نمود به دلیل تغییر ساختار شرکت و در نتیجه تغییر در عملکرد آن می‌باشد.
4ـ5 پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می­تواند نظراتی هم در مورد یافته­ها و نتایج پژوهش و هم راه‌کارها و پیشنهادهایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش­های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج پژوهش و هم چنین برای پژوهش­های آتی ارائه می­گردد.
با در نظر داشتن نتایج ارائه ‌شده در بخش­های قبل، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­های فرضیه­های پژوهش، به توضیح زیر ارائه می­گردد:

 • با در نظر داشتن اینکه فرضیه اول تأیید شده می باشد ، توجه بیشتر به تأثیر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان یک فرصت برای مدیران در اعمال انواع مدیریت سود استنباط می گردد و پیشنهاد می گردد حسابرسان به مقصود حفظ حقوق سرمایه گذاران موارد اعمال مدیریت سود را گزارش نمایند تا امکان مدیریت سود فرصت طلبانه با بهره گیری از این اقلام را به مدیران ندهند.
 • به سرمایه­گذاران و سهامداران پیشنهاد می­گردد که با شاخص خطای پیش­بینی سود هر سهم بیشتر آشنا شده و در تصمیم­گیری­ها به آن توجه داشته باشند. زیرا که با در نظر داشتن نتایج حاصله، شرکت­هایی که خطای پیش­بینی سود (مثبت / منفی ) پایینی دارند احتمال انجام مدیریت سود در آن‌ها زیاد می باشد.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  پاسخی بگذارید