مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

9-2خطای پیش‌بینی سود        
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی می باشد که توجه بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت‌ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت بهره گیری می‌کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).
اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته می باشد اما سرمایه‌گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. یکی از دیدگاه‌های موجود در این مورد، ارائه صرفاً اطلاعات تاریخی و جاری توسط واحد تجاری می باشد البته به نحوی که سرمایه‌گذاران بتوانند خود پیش‌بینی‌های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این می باشد که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل‌اعتماد بپردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهند (شباهنگ، 1382).
سودهای پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت در بسیاری از کشورها در زمره افشای داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در آمریکا کمیسیون بورس اوراق بهادار در اوایل سال 1973 برای اولین بار به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اجازه افشای پیش‌بینی‌های سود را داد و دو سال بعد شرکت‌ها را ملزم به انتشار چنین اطلاعاتی نمود. در آوریل سال 1976، این الزام به دلیل مخالفت زیاد، برداشته گردید و سرمایه‌گذاران جزء ناچار بودند به تحلیلگران مالی اتکا کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).
در ایران نیز شرکت‌ها موظف هستند که پیش‌بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند. ضمناً در صورت وقوع موارد خاص یا رویدادهای بااهمیتی که دارای آثار قابل‌توجه در وضعیت مالی، خصوصاً تأثیرگذار بر درآمد هر سهم، از قبیل تغییرات ناشی از قیمت محصولات، نرخ مواد اولیه، تولید محصولات جدید و سایر موارد مربوطه بایستی در اسرع وقت اطلاعات لازم به بورس ارائه گردد. با این حال اولین پیش‌بینی‌های سود هر سهم مربوط به ابتدای سال 1374 می باشد و تا قبل از سال مزبور شرکت‌ها اکثراً به ارائه گزارش‌های تولید و فروش اکتفا می‌کردند (جهانخانی و صفاریان، 1382).
مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (براکمن و سیکون، 2008، هرست و همکاران 2008، خالقی مقدم 1377).
این نتایج حاکی از آن می باشد که سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل تأثیر و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های بهره گیری‌کننده به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می گردد.
شواهد تجربی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن بهره گیری می‌کنند. این پیش‌بینی، اظهار‌کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهای آتی می باشد که ممکن می باشد به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران مهم می باشد زیرا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام بر مبنای این اطلاعات می باشد؛ پس خطای پیش‌بینی سود عامل مهمیدر عملکرد بازار ثانویه می باشد. (جگ و مکنومی، 2003).
برای بسیاری از شرکت‌ها پیش‌بینی سود نسبت به سود تقسیمی کوتاه مدت، در پیش‌بینی قیمت بازار سهام در آینده اهمیت بیشتری دارد و نیز فرض بر این می باشد که پرداخت‌های مربوط به سود تقسیمی در آینده، به سود انباشته و عوامل رشد شرکت وابسته می باشد؛ پس تصور می گردد که انتظارات سود آینده، توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان عامل مهمی در پیش‌بینی سود تقسیمی آینده مورد بهره گیری قرار می‌گیرد و سودهای تقسیمی مورد انتظار عامل مهمیدر تعیین ارزش جاری سهام یا ارزش کل شرکت می باشد.
دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران کوتاه مدت نیز به سود آینده شرکت علاقه‌مند می‌باشند. هر قدر انتظار نسبت به سود شرکت بیشتر باشد، انتظار اینکه بستانکاران بازده سالانه خود را دریافت نمایند و نیز انتظار اینکه شرکت بتواند اصل بدهی را در سررسید بازپرداخت، نماید، بیشتر  گردید. (هندریکسون و ون بردا، 1992، ص 319).
با در نظر داشتن موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که سودهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند در موارد زیر مفید واقع گردد:

 • کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
 • تعیین ارزش جاری سهام یا ارزش کل شرکت
 • برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری
 • برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
 • مدیریت واحدهای انتفاعی، علیرغم سودمندی ارائه پیش‌بینی‌های مالی و ترغیب مقامات قانونی بعضی از کشورها برای ارائه آن باز هم در انتشار عمومی بعضی از پیش‌بینی‌های مشخص به علت های زیر اکراه دارند:

 • امکان دارد که انتشار پیش‌بینی‌ها، دقت بیش از اندازه و غیرقابل‌توجیه آن‌ها را القا کند.
 • پیش‌بینی‌ها معمولاً به سرعت و با گذشت زمان، ارزش خود را از دست می‌دهند و تجدیدنظر و تعدیل پی در پی آن لازم است.
 • انتشار پیش‌بینی‌ها می‌تواند به زیان شرکت انتشاردهنده و به نفع رقبای تجاری آن باشد.
 • مدیریت ممکن می باشد خود را متعهد به تحقق پیش‌بینی‌ها بداند و برای رسیدن به این مقصود، تصمیمات کوتاه مدتی را اتخاذ کند که منفعت کلی سهامداران نباشد.
 • عدم توفیق واحدهای انتفاعی در تحقق پیش‌بینی‌ها می‌تواند موجب نارضایتی سهامداران بشود. (شباهنگ، 1382)
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  پاسخی بگذارید