تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

تامسون[1](2008)
محققین در این پژوهش به دنبال آزمون دو فرضیه زیر هستند:

 • تجدید ارائه صورتهای مالی بیشتر کاهنده سود و زیان انباشته می باشد تا افزاینده آن.
 • احتمال تغییر حسابرس در شرکتهایی که در تجدید ارائه صورتهای مالی،اصلاح اشتباه کاهنده سود و زیان انباشته داشته اند، نسبت به شرکتهایی که اصلاح اشتباه کاهنده سود و زیان انباشته نداشته اند، بیشتر می باشد.
 • برای این مقصود محققین، تجدید ارائه صورتهای مالی بدلیل اصلاح اشتباهات و تغییر حسابرس در شرکتهای فورچون 500 طی سالها 2001 و 2002 را مورد مطالعه قرار دادند.
  نتایج این پژوهش هر دو فرضیه را قویاً تایید نمود. به این معنی که تجدید ارائه های انجام شده بدلیل اصلاح اشتباهات دوره های گذشته بیش از اینکه افزاینده ی سود انباشته باشد، کاهنده سود انباشته می باشد و اینکه امتحان تغییر حسابرس در شرکتهایی که از طریق تعدیلات سنواتی، سود و زیان انباشته خود را به میزان با اهمیتی کاهش داده اند، نسبت به شرکتهایی که تعدیلات سنواتی کاهنده سود(زیان)انباشته ندارند، بیشتر می باشد. به اعتقاد محققین برای تایید فرضیه دوم چندین دلیل هست:

 • شرکتهایی که بدلیل تجدید ارائه صورتهای مالی، کاهش با اهمیتی در سود و زیان انباشته خود گزارش میکنند، اغلب از این بابت تحت فشار هستند. در نتیجه این شرکتها در تلاشی برای دفاع از خود کوشش میکنند شخص دیگری را مقصر جلوه دهند و نهایتا حسابرس را قربانی میکنند.
 • انتظار می رود هر گونه عدم توافق بین شرکت و حسابرسان ارتباط بین آن دو را تحت تاثیر قرار دهد. زمانیکه یک تجدید ارائه رخ میدهد اغلب اوقات شرکت و حسابرس در مورد ماهیت و تاثیراصلاح اشتباهات و چگونگی گزارش آن اختلاف عقیده دارند و این امر موجب قطع ارتباط آن دو میشود.
 • در صورت تجدید ارائه مکرر صورتهای مالی، سهامداران در خصوص کارایی موسسه حسابرسی شبهه پیدا میکنند. زیرا که در شناسایی اشتباهات موجود در صورتهای مالی دوره های قبل ناتوان بوده اند و این امر موجب عدم انتخاب مجدد حسابرس برای دوره بعد میشود.
 • پالمروز و شولز [2](2004)
  در پژوهش مزبور تحت عنوان” شرایط و عواقب حقوقی گزارشگری خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری: شواهدی از ارائه مجدد صورتهای مالی” به مطالعه 492 مورد تجدید ارائه صورتهای مالی طی سالهای 1995 الی 1999 با تکیه بر صورت سود وزیان و ارتباط ی موجود بین فعالیتهای عملیاتی و فعالیتهای غیر عملیاتی با معضلات قانونی ایجاد شده پرداخته شده می باشد .در این پژوهش شواهدی در خصوص اینکه دفعات و اشتباهات حسابداری، ماهیت و احتمال ایجاد معضلات حقوقی را افشا می نمایند یا خیر نیز ارائه شده می باشد .
  در نمونه مطالعه شده در این پژوهش شرکتهایی که دارای تجدید ارائه فعالیتهای عملیاتی بوده اند ،درصد بالاتری از اشتباهات عمدی(تخلفات) و در نتیجه ورشکستگی و یا حذف از بورس اوراق بهادار را داشته اند. همچنین این شرکتها تجدید ارائه هایی با اهمیت تر و طریقه کاهش قیمت سهام بیشتر ی طی شش ماه قبل و بعد از تجدید ارائه صورتهای مالی خود شاهد بوده اند. بر اساس پژوهش فوق تجدید ارائه صورتهای مالی در 68% از کل نمونه آماری پژوهش ،به فعایتهای عملیاتی شرکت مربوط بوده و حدود 38% کل نمونه آماری انتخاب شده ، پس از تجدید ارائه با معضلات حقوقی مواجه شده اند .

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    هریبار و جانکینز[3] (2004)
  این مقاله به مطالعه اثر ارائه مجدد صورتهای مالی بر هزینه سرمایه شرکت پرداخته می باشد. محققان مزبور با مطالعه نمونه ای متشکل از 292 رویداد ارائه مجدد صورتهای مالی از تاریخ 1997 الی 2002 به نتایج زیر دست یافته اند :
  بطور متوسط ارائه مجدد صورتهای مالی منجر به کاهش سودهای آتی مورد انتظار و افزایش در هزینه سرمایه شرکت میگردد .همچنین ارائه مجدد صورتهای مالی که توسط حسابرسان ایجاد و آغاز شده باشد، با افزایش بیشتری در هزینه سرمایه همراه می باشد و شرکتها با اهرم مالی بیشتر نیز، افزایش بیشتری را در هزینه سرمایه تجربه می کنند .بطور کلی شواهد این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که ارائه مجدد صورتهای مالی کیفیت سود شرکت را کاهش داده و باعث افزایش نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران میشود .
  پالمروز و همکاران[4] (2004)
  در این پژوهش با عنوان “عوامل تعیین کننده واکنش بازار به اعلامیه های ارائه مجدد” به مطالعه 403 نمونه صورتهای مالی تجدید ارائه شده طی سالهای 1995 الی 1999 پرداخته اند. بر اساس این پژوهش، واکنش منفی قابل ملاحظه ای به میزان تقریبی 9% طی دو روز پس از اعلام تجدید ارائه، نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی صورت می پذیرد.
  همچنین در این پژوهش به مطالعه نشت اطلاعات قبل از تجدید ارائه پرداخته شده می باشد و این مسئله را ناچیز و کم اهمیت برآورد نموده می باشد. نحوه ی وزن دهی به مبلغ تجدید ارائه در این پژوهش بر اساس سود سال انجام تجدید ارائه (قبل از تجدید ارائه صورتهای مالی) انجام پذیرفته می باشد .
  [1]Thompson,james h.,mccoy,t.l.(2008)
  [2] Palmrose Z-V., Scholz S. (2004)
  [3] Hribar,paul.,jenkin,nicol thorne.,(2004)
  [4] Palmrose Z-V., Richardson V., Scholz S. (2004)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش
  اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
  1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

  دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

  پاسخی بگذارید