دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

قسمتی از متن پایان نامه : برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید ویژگیهای صاحبکار: عوامل مربوط به تقاضا برای خدمات حسابرسی بیانگر تعدادی از ویژگیهای صاحبکار می باشد که بر انتخاب موسسه Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان تحلیل نسبت های مالی در پیش بینی بحران-دانلود پایان نامه

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید     Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله فارسی رایگان ساعات بودجه شده پروژه های حسابرسی-پایان نامه رشته حسابداری

قسمتی از متن پایان نامه : بودجه زمانی حسابرسی به سه بخش اساسی تقسیم می گردد: مطالعه و برنامه ریزی ، اجرای عملیات ، گزارشگری .پس زمان مجاز حسابرسی به صورت زیر تخصیص می یابد. Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله فارسی رایگان تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی-دانلود پایان نامه

قسمتی از متن پایان نامه : اما بنا به علت های چندی ممکن می باشد مدیران احساس ناخوشایندی در مورد بودجه مالی واحد داشته باشند . وبا رفتارها و گرایشات منفی نسبت به جایگاه واکنش Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه رشته حسابداری-تبیین رابطه ی اندازه شرکت ها

 مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران  قسمتی از متن پایان نامه : اگرچه در کتب حسابداری دو الگوی اصلی برای رفتار هزینه­ها ارائه شده، اما بسیاری از Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رایگان دانلود پایان نامه-بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی)

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران  قسمتی از متن پایان نامه : خطرهای تحریف با اهمیت می‌تواند در مورد خطرهای مربوط به معاملات عمده غیرمعمول ناشی Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله فارسی بررسی اثربخشی برنامه حسابرسی-دانلود پایان نامه رشته حسابداری

قسمتی از متن پایان نامه : مسئولیتهای کلی مدیریت در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها یا به‌موجب سایر مقررات، مشخص می گردد. یکی از نقشهای هیئت مدیره، متعادل کردن فشارهای وارده بر مدیران اجرایی درارتباط با گزارشگری مالی Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه-بررسی اثربخشی برنامه حسابرسی

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران  قسمتی از متن پایان نامه : نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دومفرضیه سوم پژوهش به مطالعه تأثیر ارزیابی Read more…

By 95, ago
دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله رایگان پایان نامه رشته حسابداری-بررسی تأثیر محیط کنترلی

 مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران  قسمتی از متن پایان نامه : بخش ­­­نتیجه­گیری ­آخرین بخش از انجام یک پژوهش می­باشد که در آن Read more…

By 95, ago