قسمتی از متن پایان نامه :

بر مبنای تجارب موفق، استراتژی تداوم کسب و کار لازم می باشد حوزه های زیر را در بر بگیرد:

 • ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت های لازم)
 • ملاحظات مربوط به فضای کار، ابنیه و تسهیلات مربوطه شامل زیرساخت هایی مانند تأمین انرژی و…
 • منابع و سرویس ها شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غیر دیجیتال)، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرآیند های کاری و مواد و قطعات مصرفی
 • الزامات و ملاحظات مربوط به تأمین کنندگان
 • بر این اساس متخصصین شرکت اینفوامن به شما کمک می کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرایط و پس زمینه شناسایی شده در فازهای قبلی، نسبت به مطالعه دقیق و کارشناسی گزینه های ممکن برای استراتژی تداوم کسب و کار خود اقدام نمایید. تجربه و دانش اینفوامن در این مرحله تضمین کننده این امر می باشد که استراتژی های تدوین شده دارای همبستگی درونی و قابلیت اجرا می باشند و نیازمندی های تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم
  در این مرحله استراتژی های تداوم کسب و کار تبدیل به طرح های پاسخ در سه سطح:

 • مدیریت حوادث و وقایع (سطح استراتژیک)
 • طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتیکی)
 • طرح های بازیابی فعالیت ها (سطح عملیاتی)
 • می گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقایع و حوادث به کار گرفته خواهند گردید. متد شرکت اینفوامن در این مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهانی، توانمندی یک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرایط بحرانی را برای سازمان شما ایجاد می نماید.
  2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری
  یکی از مهمترین مراحل و گام ها در مدیریت تداوم کسب وکار آزمایش طرح های تدوین شده و حصول اطمینان از اثربخش مناسب آنها، میزان حصول نتایج مورد انتظار و اعتبارسنجی فرضیات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوین طرح های پاسخ می باشد. بی شک بدون انجام آزمایش های دقیق و چند وجهی هیچگاه نمی توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح های تداوم کسب و کار اطمینان حاصل نمود. شرکت اینفوامن جهت نیل به این هدف نسبت به طراحی و برنامه ریزی آزمایش های طرح های تداوم کسب و کار متناسب با میزان بلوغ سیستم و با در نظرگرفتن شرایط آمادگی موجود اقدام می نماید؛ سطوح متفاوتی از آزمایش ها توسط اینفوامن پیشنهاد شده و به کار برده می گردد:

 • مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعی به صورت بازرسی اسناد
 • شبیه سازی وضعیت بحرانی
 • راه اندازی موازی طرح های پاسخ در کنار فعالیت جاری سازمان
 • ایجاد وقفه در فعالیت جاری
 • عامل دیگری که در موفقیت سیستم تداوم کسب و کار بسیار حیاتی می باشد، ایجاد دانش، آگاهی و توانمندی در منابع انسانی سازمان در واکنش به حوادث می باشد. شرکت اینفوامن علاوه بر ارایه دوره های آموزشی و مهارت افزایی عمومی، با در نظر داشتن ساختار و ملاحظات خاص طرح های پاسخ هرسازمان، آمادگی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی رسانی خاص شما را دارا می باشد(دویست[1]، 2009).
  2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
  داشتن یک برنامه اثر بخش مدیریت تداوم کسب و کار، تأثیر مهمی در موفقیت کسب و کار هر سازمانی دارد. تجربه نشان داده می باشد که بیش از  %50 کسب و کارهایی که برنامه ای برای استمرار کسب و کار نداشتند، نهایتاً ورشکست شده اند. امروزه نیاز برای کسب اطمینان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر میزان خود رسیده می باشد زیرا که امروزه سازمان های جدید 24 ساعت شبانه روز طی 7 روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگی و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن بعضی از خدمات فناوری اطلاعات به زمانی کمتر از ساعت می رسد(دویست، 2009). تجربه و چارچوب مدیریت تداوم کسب و کار شرکت اینفوامن به شما کمک می کند تا از نقاط حساس و ضربه پذیر کسب و کار خود آگاه و با ایجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازمانی مناسبی کسب کرده و در زمان های وقوع حوادث با اجرای برنامه ای مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرایطی اطمینان حاصل نمایند. پس بایستی با برنامه ریزی منسجم از تداوم ارائه این خدمات حتی در زمان وقوع حوادث احتمالی اطمینان حاصل پیدا نمود؛ این امر در قالب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار محقق می گردد. این سیستم به عنوان یک چارچوب مدیریتی و کل نگر، در راستای تعیین تهدیدها و صدمات احتمالی که می تواند بقای سازمان را به خطر اندازد و ایجاد امکان و توانمندی جهت بازیابی و ارایه پاسخ مناسب به وقایع در جهت حفظ منافع ذی نفعان، شهرت و فعالیت های ارزش افزای سازمان می باشد. اهدافی که در استمرار کسب وکار و پیاده سازی سیستم مدیریت استمرار کسب وکار بدنبال تحقق آن هستیم عبارتند از(هیلز[2]، 2007):

 • بقای شرکت
 • کسب سود و حفظ درآمدها
 • استمرار کسب وکار تازه تاسیس
 • حفظ برند و تصویر شرکت
 • با در نظر داشتن اهداف فوق الذکر مشخص می باشد که مدیریت بحران به معنای برنامه ریزی و عملکرد کسب وکار در شرایط بحرانی با اهداف فوق سازگار می باشد.
  [1] . Dost
  [2] . Hiles

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید