عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

بانک‌ها سودهای علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را در (سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ) ثبت می‌نمایند.که مبنای محاسبه این سود، برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) محاسبه و در پایان ماه پرداخت گردد. چنانچه دارنده حسابی نسبت به انسدادآن اقدام نماید، دراین صورت درتاریخ انسدادحساب، سودقابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نماید، سود متعلقه بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده گذاری محاسبه و پرداخت گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1381) .
تفاوتی که از سود کسب شده در پایان سال و سود علی الحساب پرداختی در طی سال به مشتریان داده می گردد در “تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری” مقصود می گردد . سود قطعی زمانی در پایان سال به  سپرده گذاران تعلق می گیرد که سود علی الحساب واریزی کمتر از سود پایان سال باشد که نهایتا به این ما به التفاوت سود قطعی گفته و در حساب مذکور به ثبت میرسد.
درآمدهایی هستند که به صورت غیر مشاع در صورت سود و زیان شناسایی می گردند که یکی از آنها درآمد کارمزد می‌باشد: درآمد کارمزد به درآمدهایی تعبیر می گردد که در نتیجه ارایه خدمات به مشتریان از مشتریان اخذ می گردد که به در امر صدور کارت- وصول چک- نقل و انتقالات غیر حضوری و …. تصریح نمود
بانک‌ها با در نظر داشتن مبادلات ارزی که با شعب خود در خارج از کشور و یا خرید و فروش ارزی که جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تفاوتهایی در بین نرخ‌های ارز هست که مبلغ مذکور در حساب نتیجه مبادلات ارزی مقصود می گردد.
در بانک‌ها درآمدهایی هستند که در گروه‌های ذکر گردیده در بالا قرار نمی‌گیرند که اینگونه اقلام در حساب “سایر درآمدها” ارائه می گردد.
هزینه‌ها در صورت سود و زیان به موارد ذیل تقسیم‌بندی می‌گردند:
1) هزینه‌های اداری و پرسنلی: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل، کارانه‌ها، هزینه‌های اجاره، هزینه آبونمان و … می‌باشد.
2) هزینه مشکوک الوصول: هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول در این حساب ثبت و مقصود می گردد.
3) هزینه‌های مالی: به هزینه‌هایی همچون هزینه‌ی بانکی، حسابرسی و … در این حساب مقصود می گردد.
4) هزینه کارمزد: این هزینه شامل خدماتی می‌باشد که به آنها هزینه انجام عملیاتی از طرف بانک‌ها و سازمان‌های دیگر که به بانک ارائه داده شده می باشد
5) سایر هزینه‌ها: هزینه‌هایی که در موارد بالا قابل شناسایی نمی‌باشند در این حساب مقصود می شوند.
پس از کسر هزینه‌ها از خالص درآمدها (سهم بانک از درآمدهای مشاع + درآمدهای غیرمشاع) سود قبل از مالیات بدست می‌آید؛ این حساب از مالیات کسر می گردد که حاصل آن “سود خالص” می گردد.
 

2-7 تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها

حسابداران با بهره گیری از روابط، نسبت‌ها، درصدها، مقایسه‌ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت‌های بدست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت (معدل فعالیت‌‎های مشابه)، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می‌دهند(رستمی، 1390، ص43).
تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی می باشد که طی آن مشخصات و وسژگیهای بازار مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گیری از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می گردد و در امر تصمیم‌گیری، بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند(رستمی، 1390، ص44).

2-7-1  انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می گردد.
الف) تجزیه و تحلیل افقی
این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورت های مالی را برای چند دوره مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه اظهار می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل مطالعه می گردد و خود به دو دسته صورت های مالی مقایسه ای و مطالعه طریقه تقسیم می گردد .

 • صورتهای مالی مقایسه ای: به تجزیه و تحلیل صورت های مالی در دو دوره متوالی اطلاق می گردد، تحلی لکنندگان مالی تغییر مطلق ارقام صورت های مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می کنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع تری از صورت های مالی استخراج می گردد.
 • مطالعه طریقه: در این مطالعه طریقه اقلام مهم مندرج در صورت های مالی با مبنای قراردادن سال پایه مطالعه می گردد به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد ارقام مقایسه ای برای دوره‌های متوالی 5 تا 10 ساله را ارایه می کنند تا مقایسه های بیشتری انجام پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتری از تحلیل صورت های مالی مقایسه ای در دو دوره متوالی دارد، زیرا دوره ها بیشتر طریقه ارقام را بهتر منعکس می کند، تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن می باشد الزاماً بخشی از یک طریقه کلی محسوب نشود زیرا ممکن می باشد این تغییر در شرایط غیر عادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد، مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاری ممکن می باشد ناشی از فروش اوراق بهاداری باشد که چند سال قبل خریداری شده می باشد، که در سال های آتی تکرار نگردد لذا مقایسه سود خالص در یک دوره 5 ساله ممکن می باشد این حقیقت را که افزایش سود در سال جاری در سیاق عادی عملیات نبوده می باشد عیان نماید .
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
 • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  پاسخ دهید