ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

هر قدرخبرهای خوب یا بددر مورد سود خالص جاری تداوم[1] بیشتری در آینده داشته باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشترمی گردد. پس، اگر خبر خوب دوره جاری به سبب عرضه موفقیت آمیز یک محصول جدید یا اقدام شدید مدیر در کاستن از هزینه ها باشد در مقایسه با حالتی که خبر خوب ناشی از سودغیرعملیاتی غیرمنتظره حاصل از فروش یک قلم دارایی ثابت باشد، بازار واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. در حالت اخیر، ارزش بازار شرکت بر حسب دلار در ازای هر دلار سود غیر عملیاتی افزایش خواهد پیدا نمود. زیرا هیچ دلیلی ندارد که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند سود غیر عملیاتی غیر عادی در آینده تکرار گردد. این به آن معنی می باشد که ضریب واکنش در برابر سود خالص در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. در مورد عرضه محصول جدید یا کاهش دادن هزینه ها ضریب واکنش در برابر سود خالص بایستی بالا رود، زیرا در آمد افزایش می یابد یا صرفه جویی در هزینه ها تداوم پیدا می کند که در نتیجه صورت سود و زیان آینده بهتر خواهد گردید (کاسنیک و کک نیکول، 2009).
نتیجه پژوهش کرمندی و لیپ (1987) در مورد اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص و اثر هر غیر از بر پدیده تداوم پژوهش کردند. برای مثال، فرض کنید در یک سال شرکتی محصولی جدید و موفق به بازار عرضه می کند، همچنین در همان سال شرکت از محل فروش دارایی های ثابت به سود غیر عملیاتی دست می یابد. در چنان حالتی تداوم سود خالص به صورت میانگین تداوم اجزای مختلف تشکیل دهنده سود خالص در می آید. راما کریشنان و توماس(1993) سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند:

 • همیشگی و انتظار بر این می باشد که به صورت نامحدود تداوم یابد.
 • موقت، بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد اما بر سال های آینده اثر نخواهد گذاشت.
 • بر قیمت اثر گذار نیست، تداوم صفر می باشد.
 • برای اینها ضریب واکنش در برابر سود خالص به این شکل می باشد : .
  که در این ارتباط  نشان دهنده نرخ بهره بدون ریسک در شرایط آرمانی، به ترتیب یک و صفر می باشد. در واقع سه نوع ضریب واکنش در برابر سود خالص هست که امکان دارد در یک صورت سود و زیان همه آنها وجود داشته باشند. راماکریشنان و توماس بر این باورند که سرمایه گذاران به جای محاسبه میانگین ضریب واکنش در برابر سود خالص بایستی در صدد برآیند، هر یک از این سه نوع را شناسایی کنند و برای هر یک از آنها یک ضریب واکنش در برابر سود خالص محاسبه نمایند. آنها با بجای آوردن چنین کاری می توانند قدرت سودآوری همیشگی یا بادوام شرکت را مشخص نمایند. این به آن معنی می باشد که حسابداران بایستی در صورت سود و زیان طبقات گوناگون با توضیح تفصیلی ارائه نمایند (چان[2]، 2002).
  برای درک ضریب واکنش در برابر سود خالص در مورد سودهای خالص همیشگی، توجه کنید که  می توان ارتباط را به صورت زیر نوشت :  از این رو، در شرایط آرمانی، واکنش بازار در برابر یک دلار سود خالص همیشگی شامل جریان نقدی یک دلار در سال جاری به اضافه ارزش فعلی جریان نقدی همیشگی آینده  می گردد (در این ارتباط ریسک جریان های نقدی آینده نادیده انگاشته می گردد زیرا اگر سرمایه گذاران از نظر ریسک خنثی باشند یا سود خالص یک شرکت خاص همیشگی باشد، این وضع صدق می کند). اگر ضریب واکنش در برابر سود خالص را بدین گونه بنویسیم، می توان این موضوع را نشان داد: هنگامی که تداوم سود خالص به ورای سال جاری برسد، مقدار ضریب واکنش در برابر سود خالص با نرخ بهره ارتباط معکوس پیدا خواهد نمود. جنبه دیگری از ضریب واکنش در برابر سود خالص این می باشد که تداوم آن می تواند به رویه های حسابداری شرکت بستگی داشته باشد. می توان با انتخاب رویه حسابداری بخش های تشکیل دهنده صورت سود و زیان را به گونه ای در آورد که مقدار تداوم به صفر برسد. برای مثال، فرض کنید شرکتی مبلغ بزرگی از هزینه های تاسیس را به عنوان هزینه سرمایه ای مقصود نماید. این کار باعث خواهد گردید که در صورت سود و زیان سال جاری خبر خوب بدهد، زیرا به آن سبب که هزینه ها به حساب سرمایه مقصود شده اند، در آن دوره هزینه های قابل ملاحظه ای وجود ندارد. اما، فرض کنید که ارزش اسقاط هزینه های تاسیس به صفر برسد و در آن صورت بازار در برابر خبر خوب هیچ واکنشی نشان نخواهد داد، زیرا تداوم این حالت به صفر می رسد. مثال دیگر، فرض کنید شرکتی در اجرای «بخش ۳۴۵۰» از دستورالعمل انجمن حسابداران رسمی کانادا هزینه های پژوهش را در همان دوره به عنوان هزینه دوره مقصود نماید. این اقدام باعث خواهد گردید که سود خالص دوره جاری خبر بد اعلام نماید. اما تا آنجا که بازار چنین بیندیشد که هزینه های پژوهش دارای ارزش آینده هستند در برابر این خبر بد واکنش نشان نخواهند داد، به گونه ای که، باز هم، تداوم به صفر می رسد یا حتی منفی می گردد. احتمال تداوم صفر موید این می باشد که بایستی در صورت سود و زیان اطلاعات مفصل ارائه نمود که شامل شرحی از رویه های حسابداری هم بشود (چان[3]، 2010).
  [1] -persist
  [2] Chan, W. S
  [3] Chan, W. S
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
 • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی