قسمتی از متن پایان نامه :

1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی و یا در واقع بهره گیری از صورت‌های مالی به مقصود تصمیم‌گیری اشخاص و مراجع مختلف ازجمله سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، بستانکاران و سایر علاقه‌مندان می باشد. ضرورت تفسیر صورت‌های مالی به نحوی که نیاز بهره گیری‌کنندگان مختلف از صورت‌های مالی را برطرف می کند منجر به پیدایش و توسعه روش‌ها و فنونی گردید که روابط بین ارقام مندرج در صورت‌های مالی را تعیین و امکان مقایسه، تفسیر و توجیه آن‌ها را فراهم کرده می باشد. مجموعه این روش‌ها و فنون که در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعات مالی ابداع و توسعه یافته می باشد، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نامیده می گردد.
لی پولد معتقد می باشد که بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی جهت دستیابی به اهداف زیر اقدام به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌نمایند.
الف) صاحبان اوراق بهادار جهت ارزیابی ریسک و بازده اوراق بهادار، به پیش‌بینی قدرت مالی برآورد سودهای آینده علاقه‌مند هستند
ب) بستانکاران به شناسایی خطرات ذاتی موجود در بدهی‌ها و پیش‌بینی‌ جریان وجوه آینده اقدام می‌کنند.
ج) صاحبان سرمایه جهت تصمیم‌گیری در مورد نگهداری، فروش و یا خرید سهام شرکت به تجزیه تحلیل صورت‌های مالی متوسل می شوند.
2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
 عمده‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به توضیح زیر طبقه‌بندی می گردد:
الف) مقایسه و اندازه‌گیری‌های مربوط به اطلاعات مالی برای دو دوره یا بیشتر (تجزیه و تحلیل افقی یا طریقه)
ب) مقایسه و اندازه‌گیری مربوط به داده‌های مالی دوره جاری (تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی)
ج) مطالعه با اهداف خاص
د) خطر سنجی
ت) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید