قسمتی از متن پایان نامه :

قیمت سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار می باشد. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس واز خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها، ارزیابی کارائی مدیران و از مهمتر مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد(افشاری، حسین، 1382).
قیمت سهام هر لحظه بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر می باشد. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضه یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می یابد و برعکس.
برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می انجامد و سبب می گردد بعضی خواهان یا خریدار یک سهم شوند و بعضی دیگر رویگردان یا فروشنده آن باشند، نظریه های مختلفی شکل گرفته می باشد. بعضی عقیده دارند اصلی ترین عامل شکل دهنده قیمت سهم شرکت، نظر سرمایه‌گذاران در مورد ارزش واقعی آن شرکت می باشد.
در این راستا، کاهش قیمت سهام می تواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی شرکت و مسایل کلان سیاسی و اقتصادی جهان، کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت می کند.
همچنین در اکثر مواقعی که شرکت ها به سهامداران سود پرداخت می کنند یا سرمایه شرکت را افزایش می دهند قیمت سهام کاهش می یابد و این کاهش قیمت کاملاً طبیعی می باشد. چراکه مثلا در زمان افزایش سرمایه، تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش می یابد زیاد می گردد و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیمت را جبران می کند.
 

2-12  تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام   
در مورد افزایش سرمایه بر بازده سهام سه نظریه متفاوت هست. نظریه اول معتقد می باشد که افزایش سرمایه  باعث افزایش بازده سهم و در نتیجه افزایش ثروت سهامدار می گردد. البته صدور سهام به صورت یک نسخه شفا بخش که در تمام مواقع و برای تمام شرکت ها مناسب باشد، تجویز نمی گردد. بلکه معمولاً در مقایسه با سایر راه های تامین مالی به دلیل پایین آوردن قیمت سهام و امکان خرید آن از طرف گروه های کم درآمد تر جامعه که باعث افزایش تقاضای خرید سهم می گردد، سهامداران فعلی امکان بردن منافع بیشتری خواهند داشت. ضمن اینکه طرفداران افزایش سرمایه به مطرح کردن نوعی رفاه اجتماعی پنهانی با بهره گیری از این روش می پردازند. آنان عقیده دارند که صدور سهام جدید باعث پایین بودن قیمت سهام خواهند گردید، این امر باعث می گردد تا طبقات متوسط و کم درآمد جامعه نیز امکان خرید سهام را پیدا کنند که در نتیجه پس اندازهای کوچک نیز به جای فعالیت در سفته بازی وارد سرمایه گذاری در بازار بورس خواهد گردید.
پیش روی گروه اول، عده ای عقیده دارند تامین مالی از طریق صدور سهام و افزایش سرمایه باعث کاهش بازده و در نتیجه ثروت سهامدار می گردد. دلیل این گروه پر هزینه تر بودن تامین مالی از طریق صدور سهام عادی نسبت به سایر روش های تامین مالی می باشد. می دانیم که سهامداران عادی از بالاترین ریسک در میان تامین کنندگان سرمایه شرکت بر خوردارند و علت این امر تضمین نبودن حداقل سود دریافتی آنان طی یک دوره مالی مشخص می باشد.
نظریه سوم معتقد می باشد افزایش سرمایه و صدور سهام جدید هیچ تاثیری بر بازده سهام و ثروت سهامداران ندارد. اینان عقیده دارند که از نظر تامین مالی نظریه مطلقی وجود ندارد و هزینه سرمایه با در نظر داشتن نوع فعالیت و وضعیت بازار قیمت سهام برای هر شرکت مشخص می گردد. در بعد تغییرات بازده سهام پس از افزایش سرمایه نیز این گروه عقیده دارند که  با توجه  به قیمت تئوریک سهم پس از صدور سهام جدید که متناسب با میزان صدور سهام جدید تغییر می کند، ثروت سهامداران تغییری نخواهد داشت (گلریز، حسن، 1374).
 

2-13  پیشینه نظری پژوهش
2-13-1  تئوری توازن ثابت1 یا پایدار
این تئوری اظهار می کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت (بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیتهای مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی(ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به بهره گیری بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می گردد (بریلی و مایرز،1383).
1Static Trade-off Theory
2 Information Asymmetry Hypothesis
3Harris

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید