قسمتی از متن پایان نامه :

5-6- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می گردد. این یافته ها با نتایج حاصل از پژوهش جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(2013) و مبانی نظری پژوهش سازگار می باشد. افشای سود پیش بینی شده، اهمیت خاصی برای بازار سرمایه دارد. زیراکه اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت می باشد اما سرمایه گذاران، نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. آنها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درمورد دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند.
شرکتهایی که پیش بینی های دور از واقعیت منتشر می کنند، بطور بالقوه عواقب ناشی از انتشار اطلاعات گمراه کننده را تحمل می نمایند. یافته های فرضیه پنجم پژوهش نشان می دهد که احتمالا یکی از این عواقب، بیشتر شدن شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد. در این خصوص می توان به دو نکته زیر توجه نمود.

 • انجام پیش بینی های غیردقیق درخصوص عملکرد آتی شرکت توسط مدیران برای تامین کنندگان سرمایه و سایر بهره گیری کنندگان از این اطلاعات، اطمینان این گروه ها به سایر اطلاعات مالی شرکت را نیز کاهش می دهد.این امر به آن جهت می باشد که بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی، اخبار مربوط به سود را با حساسیت بیشتری دنبال می کنند و اطلاعات شرکتهایی که سابقه مطلوبی در خصوص پیش بینی این رقم ندارند؛ نامعتبرتر از سایر شرکتها تلقی می گردد.
 • عدم دقت در پیش بینی های سود هر سهم چاپ گردیده، باعث ایجاد یک عدم اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می گردد. این عدم اطمینان، باعت تغییرپذیری در بازده موردانتظار سهامداران شده و در نتیجه شدت واکنش آنان به اخبار یا اطلاعات چاپ گردیده از منابع مختلف را تشدید می کند. به این معنی که چنانچه سهامداران از تحقق کامل و یا بخش عمده سود پیش بینی شده اطمینان نداشته باشند(بدلیل پایین بودن دقت سود پیش بینی شده)؛ واکنش های نامطلوب آنان به سایر اخبار مرتبط با شرکت، شدت بیشتری خواهد داشت. در نتیجه، نوسانات قیمت سهام شرکت و به تبع آن تفاوت بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بیشتر می گردد.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش های پژوهش:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
  با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

 • دیدگاهتان را بنویسید