شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-15- شاخص های بانکی:
ارزیابی عملکرد بنگاههای مالی، نیازمند شناخت معیارها و شاخص هایی می باشد که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیرمالی طبقه بندی می گردد. بعضی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری ( (ROI)، سود باقیمانده (RI) ، نرخ بازده فروش (ROS)، شاخص جامع سنجش عملکرد(BSC)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) وارزش افزوده نقدی (CVA).(اما زاده 1391)
شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش، در فرایند ارزیابی به مقصود آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاهها، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی، از کاربرد بیشتری برخوردار می باشد که در قضاوت آگاهانه و پایدار، سودمندتر می باشد. زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد.
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و مدیریت داده می باشد. ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار می باشد. این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به مقصود خلق ارزش های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب تر می گردد، زیرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به بیشینه کردن ارزش ها کمک کند.

2-16- مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM)
ارزش و ارزش آفرینی اندیشه جدید فعالان اقتصادی می باشد که در چارچوب آن، وظایف مدیریت شکل گرفته و معنای جدید یافته می باشد. کسب و کار مبتنی بر ارزش، ارزش آفرینی تلقی می گردد. به طوریکه فعالیت اقتصادی بنگاههای کسب و کار بدون اندیشه و اقدام زایش ارزش، استمرار نخواهد داشت. مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM) نیز تفکر جدیدی می باشد که فرایندی پویا بوده و در زنجیره ارزش معنی و اجرا می گردد.
یکی از ویژگی های مهم مقیاسهای عملکرد ارزش افزوده این می باشد که به گونه مستقیم به فنون بودجه بندی سرمایه ای مرتبط هستند که در تأمین مالی شرکت ها مورد بهره گیری قرار می گیرند. مخصوصاً سود اقتصادی را که قابل مقایسه با فنون ارزش فعلی خالص می باشد و در بودجه بندی سرمایه ای مؤسسات مورد بهره گیری قرار می گیرد، در نظر می گیرند. مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندازه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت می باشد، مورد بهره گیری قرار می گیرند. این مقیاسها همچنین توسط تحلیلگران اوراق بهادار نیز بکار گرفته می شوند، زیرا اعتقاد بر این می باشد که عملکرد مدیریت می تواند در بازدهی سهام شرکت ها انعکاس یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


    دیدگاهتان را بنویسید