قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار
زمانی که اوراق بهادار انتشار می‌یابد و به موجودیت خود در بازار ادامه می‌دهد تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت برسند اما بعضی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده‌ای فروخته و عده‌ای دیگر آن را خریداری می‌کنند پس دو نوع بازار خواهیم داشت، نوع اول بازاری می باشد که برای تمامی اوراق بهادار هست و نوع دوم بازاری می باشد که جریان خرید و فروش همان اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‌کنند. در نمودار شماره 1 این بازار نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده می باشد.
نمودار سمت چپ که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به  شکل اریب رو به پایین با در نظر داشتن قیمت اوراق بهادار می باشد.  هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست بازاردرجریان را در هر واحد نشان می‌دهد. اگر زمان یک روز باشد این نمودار نمایانگر تقاضایی رو به پایین می باشد. در این نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب رو به بالا می باشد. تعادل در نمودار سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح pe باشد. در نمودار سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه‌ای همدیگر را قطع می‌کنند.  آن نقطه جایی می باشد که عرضه اوراق بهادار یا تقاضای آن به تعادل رسیده می باشد که این تعادل در نقطه pe    تشکیل شده می باشد. اگر هر دو بازار به تعادل برسد، تعادل کلی ایجاد خواهد گردید. در تعدل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود.
در نمودار شماره 1-2-نیز همچنان قیمت تعادلی مستقر می باشد اما در بازار واقعی این قیمت‌های معاملاتی می باشد که مورد توجه قرارمی گیرد. این قیمت‌ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازار سازها می باشد قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را می خرد“، قیمت پیشنهادی خرید “[1] و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، “قیمت پیشنهادی فروش[2]نامیده می گردد.  اختلاف بین دو قیمت” شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش[3]“خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازار ساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین‌ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد. در یک بازار مالی سازمان‌یافته، تأثیر بازار سازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می باشد.  به گونه اختصار، بازار سازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان بایستی موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتواند نوسانات قیمت‌ها را کنترل نمایند.  نگهداری موجودی برای این افراد هزینه‌هایی در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار،  این هزینه‌ها را جبران می‌کنند. در نمودار شماره 1-2درآمد بازا ر سازان به صورت هاشور زده نشان داده‌شده، در واقع به اظهار ریاضی می‌توان  گفت که:(Pa – Pb ) Q   درآمد بازار سازان می باشد.
هزینه‌ها و ریسک عملیات بازار سازها به ویژگی‌های خاصی از قبیل افت و خیز بازار و یا وسعت بازار[4]، “عمق بازار[5]“و “انعطاف‌پذیری بازار[6]بستگی دارد. در ضمن، ریسک عملیات بازار سازی به تعداد  افرادی که بر اساس انگیزه اطلاعاتی و نه انگیزه نقدینگی، اقدام به انجام مبادله می‌نمایند، بستگی دارد. در نمودار شماره 2-3 به این ارتباط پرداخته می گردد. (فدائی نژاد، 1378)
1-Bid price
[2]-Ask price
[3]-Bid – Ask spresd
[4]-Breadth of market

[5]-Depth of market

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[6]-Resilience

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟