تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات موجود در اقتصاد و تجارت خود تمایل به تاکید بر تأثیر کارایی اطلاعاتی دارد (اگاستیا[1] ، 2003). بورس در هر کشور یکی از ارکان مهم بازار سرمایه می باشد و اگر با سیاست های صحیح توسعه یابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملی منجر خواهد گردید،اعمال سیاست های صحیح به نتایج مختلفی منتهی می گردد که یکی از آنها کارایی بورس می باشد. زمانی امکان تخصیص مطلوب سرمایه و نقدینگی-که از عوامل مهم تولید و توسعه اقتصادی می باشد میسر می گردد که بازار کارا باشد(انواری و همکاران، 1392).
مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی می باشد که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می گردد. بهره­گیری از این اطلاعات و به تعبیری تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر می باشد که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت می باشد(هلتهایسن و واتز[2] ،2001). بازارهای توسعه یافته یک درجه بالاتر از کارآیی اطلاعاتی از بازارهای در حال رشد نشان داده اند(اسیری و الزیرا[3] ، 2013).
پس از مطالعه اولیه فاما[4] (1970)، مطالعات نظری و تجربی متعددی درمورد کارایی بازار سهام صورت گرفت. وی اظهار می کند: به گونه متوسط چشم و هم چشمی و رقابت شدید بین سرمایه گذاران علت اصلی منعکس شدن آنی اخبار جدید در قیمت های جاری می باشد(راسخی و خانعلی پور، 1388).
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده می باشد اقتصاد اطلاعات می باشد و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می گردد . اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات تأثیر عمده و حساسی در کارایی بازار دارد(سلیمی فر و شیرروز، 1389). با این تفاصیل کارایی اطللاعات به سختی می تواند یک معیار جهت ارزیابی مطلوبیت یک سیاست مشخص باشد (اگاستیا ، 2003).
در ادبیات سرمایه گذاری، کارآیی بازار سرمایه را می توان با در نظر داشتن سه مجموعه اطلاعاتی مورد مطالعه قرار داد(فاما، 1970):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • اطلاعات گذشته سهام
 • اطلاعات عمومی چاپ گردیده
 • اطلاعات محرمانه و خصوصی
 • عمده ترین و مهم ترین ویژگی بورس اوراق بهادار، کارآمد بودن آن می باشد. در صورت کارآمد بودن بورس هم  قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می گردد و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی می باشد، به صورت مطلوب و بهینه انجام می گردد(حفیظ و همکاران[5]، 2006).
  با شفاف تر شدن محیط بازار و رفتار مدیران شرکت ها و صنایع، کارایی اطلاعاتی به سطوح بالاتر می رود(انواری و همکاران، 1392).دلیل اصلی در تاکید بر شفافیت این می باشد که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارش گری مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورده و اطمینان از طرفداری از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین پژوهش ها نشان داده می باشد که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت ها دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار می باشد. به تعبیری دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارش گری ممکن می باشد به بدگمانی و رفتارهای غیر اخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر گردد. (مدهنی[6]، 2007)
  بازار کارا توسط فاما در سال 1965 صورت گرفت و او بازاری را کارا نامید که با در نظر داشتن اطلاعاتی که در بازار هست، بازده مورد انتظار غیرعادی از راهبرد های مختلف براساس آن اطلاعات برابر با صفر باشد، تعریف دیگری از فرضیه بازار کارا توسط جنسن[7](1978) اظهار شده که به صورت زیر می باشد:
  بازاری را کارا می نامیم که نتوانیم با بهره گیری از مجموعه اطلاعات خود سود ایجاد کنیم(جنسن، 1978). به اظهار دیگر به بازاری کارا یا کارآمد گفته می گردد که قیمت اوراق بهادار تماماً در اطلاعات آن منعکس شده باشد (اسیری و الزیرا ، 2013).
  1.Agastya
  2.Holthuasun & Watts
  3.Asiri & Al zeera
  4.Famma
  1.Hafiz et al.
  2.Madhani
  1.Jensen

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  دیدگاهتان را بنویسید