قسمتی از متن پایان نامه :

با وجود ادبیات نظری و تجربی گسترده، تنوع در پرداخت سود سهام[1] در طول زمان و در بین شرکت‌ها به‌صورت یک معمای حل‌نشده باقی‌مانده می باشد (دشماخ و همکاران[2]، 2013: 440؛ بن‌ناکور و همکاران[3]، 2006). علی‌رغم اینکه پژوهش‌های زیادی برای حل این معما انجام شده می باشد، هنوز مدیران برای اتخاذ سیاست تقسیم سود از قضاوت خود بهره گیری می‌کنند (بیکر[4] و پاول[5]، 2005: 407). دستاوردهای قابل‌توجهی در توسعه مدل‌های مالی از دیدگاه رفتاری در ادبیات مالی کسب شده می باشد، اما در کل، پدیده رفتاری ناسازگاری‌های ادراکی[6] به‌گونه کامل در ادبیات مالی گنجانیده نشده می باشد و به‌گونه خاص، اثرات آن بر سیاست سود سهام به‌گونه کامل مطالعه نشده می باشد (بلچاندران و همکاران[7]، 2013: 2).
به اعتقاد رشید و همکاران[8] (2012: 50) یکی از بحث‌برانگیزترین ناسازگاری‌ها در حیطه مالی رفتاری، اطمینان بیش‌ از حد موجود در سطوح مدیران اجرایی می باشد و توجه زیادی به اطمینان بیش‌ از حد در حیطه مالی شرکت‌ها جلب شده می باشد و پژوهش‌های اخیر، نظیر لین و همکاران[9] (2005)، بن‌دیوید و همکاران[10] (2007)، چن و همکاران[11] (2011)، وو[12] و لیو[13] (2011) و دشماخ و همکاران (2013) اثرات اطمینان بیش‌ از حد و اختیار اقدام[14] مدیریتی را در تصمیم‌گیری‌های مالی کلیدی شرکت، مورد مطالعه قرار داده‌اند.
[1] Dividends
[2] Deshmukh et al.
[3] Ben Naceur et al.
[4] Baker
[5] Powell
[6] Cognitive Biases
[7] Balachandran et al.
[8] Rasheed et al.
[9] Lin et al.
[10] Ben-David et al.
[11] Chen
[12] Wu
[13] Liu
[14] Discretion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید