مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهادهای حاصل از پژوهش

پیشنهادات حاصل از پژوهش شامل دو گروه، پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها و پیشنهاداتی که برای محققان آینده اراائه شده می باشد می باشد که به توضیح ذیل تشریح می گردد.
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها

 • با در نظر داشتن نتایج حاصل از فرضیه اول این پژوهش که حاکی از عدم توجه سرمایه گذاران و معامله گران بورس در تصمیم گیری های خود، نسبت به کیفیت سود موسسه می باشد، می توان به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد نمود تا با اجرای مکانیزم های کارآمد و آموزشهای لازم، سرمایه گذاران و فعالین بازار سرمایه را با اهمیت مبحث کیفیت سود آشنا نماید تا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در خرید سهام شرکت ها، به کیفیت سود توجه نمایند تا رفته رفته زمینه های کارایی بازار سرمایه فراهم آورده گردد تا شاید از این طریق بتوان با شفاف سازی طریقه اطلاعات در بازار سرمایه و آگاه سازی سرمایه گذاران، بازاری کارا و اثربخش ایجاد نموده و فعالان اقتصادی در این بازار را برای چرخاندن هر چه بهتر چرخه های اقتصادی و هدایت صحیح سرمایه ها و ثروتهای ملی بسوی تولید و اشتغال که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید ، تشویق و طرفداری نمایند.
 • با در نظر داشتن مبانی نظری انتظار می رفت که سرمایه گذاران به تغییرات کیفیت سود واکنش نشان دهند، با توجه عدم واکنش و عدم آشنایی سرمایه گذاران با مبحث کیفیت سود و عدم توانایی محاسبه کیفیت سود توسط خود سرمایه گذاران، به سازمان بورس اوراق بهادار و نیز سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری پیشنهاد می گردد بر روی پدیده کیفیت سود و نیز افشای آن تاکید بیش تری بنمایند و در صورت امکان، محاسبه و افشای کیفیت سود حسابداری در صورتهای مالی سالانه را با بهره گیری از مدلی که در ایران جوابگو می باشد، الزامی نمایند.
 • با توجه عدم واکنش و عدم آشنایی سرمایه گذاران با مبحث کیفیت سود به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد که بر اساس این پژوهش و مطالعات تکمیلی، روشی برای ارزیابی و افشای کیفیت سود طراحی کند و معیارهای کیفیت سود را مشخص سازد و در این خصوص، شرکت های برتر را از لحاظ کیفیت سود را به سرمایه گذاران معرفی کند.
 • با در نظر داشتن اهمیت ارزیابی کیفیت سود به مؤسسات مشاور مالی پیشنهاد می گردد شرکتها را از لحاظ کیفیت سود مطالعه کنند و بر این اساس، رتبه بندی شرکت ها اعلام گردد.
 • با در نظر داشتن وقایع مربوط به ورشکستگی تعدادی از شرکت های بزرگ خارج از کشور نظیر انرون و ولدکام که منشأ آن گزارش سودهای واهی و بی کیفیت بود، به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد می گردد، حسابرسان را به مطالعه معیارهای مربوط به کیفیت ملزم کنند.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  سئوال اصلی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟
  سئوالات فرعی:

 • بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

 • دیدگاهتان را بنویسید