قسمتی از متن پایان نامه :

3-8-2- متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته مورد مطالعه در این پژوهش شامل چهار شاخص­ مالی عملکرد- بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه­گذاری شـده و سـود خالص-و همچنین یکی شاخص­های اقتصادی عملکرد- ارزش افزوده اقتصادی- هستند.
علت بهره گیری از بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام این می باشد که این دو معیار از مطلوب­ترین و گسترده­ترین معیارهای مورد بهره گیری برای ارزیابی عملکرد می باشد (دی­وت و دوتویت[1]، 2007: 60). همچنین مطالعات زیادی از بازده حقوق صاحبان سهام (ژانگ، 2003؛ دی­وت و دوتویت، 2007؛ داموداران[2] ، 2007) و بازده دارایی­ها برای محاسبه عملکرد بهره گیری کرده­اند (استی­پیر و آدت، 2011؛ عباسی و گلدی صدقی، 1389 ؛ نمازی و ابراهیمی، 1388 و مهدوی و قربانی، 1391). به مقصود جامعیت معیارهای عملکرد در این مطالعه از سود خالص پس از مالیات (همانند بولـن، 2005 و مهدوی و رستـگاری،‌ 1386) و بـازده سرمایه­گذاری شده (داموداران، 2007) نیز بهره گیری گردید. جدول شماره 3-3 نحوه محاسبه متغیرهای وابسته را نشان می­دهد.
همچنین به مقصود سنجش عملکرد اقتصادی از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بهره گیری گردید. استیوارت (1994) معیاری از عملکرد را با نام “ارزش افزوده اقتصادی” معرفی نمود که تمام افزایش­ها یا کاهش­ها را در ارزش شرکت در نظر می­گیرد. پژوهشگران عقیده دارند که معیار ارزش افزوده اقتصادی، می­تواند به عنوان جانشین سرمایه فکری در نظر گرفته گردد (بونتیس، 1998 و چن و داد، 1997). در نتیجه پژوهشگران زیادی (مانند بونتیس، 1998 و چن و داد، 1997) نیز از ایـن متغیر به عنوان شاخصی از اقلام نامشهود بهره گیری کرده­اند. همچنین ارزش افزوده اقتصادی توانایی پیش­بینی سود عملیاتی دوره بعد را داراست (مهدوی و رستگاری،‌ 1386). به همین دلیل از این متغیر برای سنجش عملکرد بهره گیری گردید. استیوارت (1994)، لن و ماخیجا (1996)، بونتیس (1998)، چن و داد (1997)، نمازی و قربانی (2010)، مهدوی و رستگاری‌ (1386)، مهدوی و حسینی ازان آخاری (1387) نیز از این متغیر در پژوهش خود بهره گیری کرده­اند. به دلیل اینکه فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی سنتی حداقل از نظر تئوری بر فرمول محاسباتی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ترجیح دارد (فرگوسن و لیستسکو[3]، 1999) ، پس از فرمول سنتی ارزش افزوده اقتصادی برای محاسبه این متغیر بهره گیری گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین علت بهره گیری از معیارهای اقتصادی مذکور، بکارگیری این معیارها در پژوهش­های داخلی (مانند نمازی و قربانی، 2010؛ مهدوی و رستگاری‌، 1386) می باشد.
[1]– De Wet and Du Toit
[2] -Damodaran
[3] – Ferguson and Leistikow

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به توضیح زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

  • دیدگاهتان را بنویسید