قسمتی از متن پایان نامه :

هدف از انجام هر پژوهش و پژوهش علمی، کشف یک واقعیت می باشد و واقعیت بر کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع مبتنی می باشد. مقصود از یک پژوهش علمی،  پیروی از رویه های منظم و منطقی می باشد که در جریان بهره گیری از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بایستی رعایت گردد.  به بیانی دیگر،  به کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین،  روش پژوهش علمی گفته می گردد (نبوی،  1375).
یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد.  به بیانی دیگر،  هدف از انتخاب ر وش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را بکار گیرد تا او را هر چه دقیق تر،  آسانتر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده،  یاری نماید.
در این فصل متدولوژی ( روش شناسی ) پژوهش اظهار می گردد. برای این کار آغاز به تشریح مساله پژوهش و سپس فرضیه های پژوهش می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها،  تعریف متغیر های پژوهش، جامعه آماری،  نمونه آماری و سایر موضوعات مرتبط،  تشریح می گردد.
3-2)موضوع پژوهش                                                                                                               
یکی از راه هایی که می توان با بهره گیری از آن به بهره گیری مناسب  از فرصت های سرمایه گذاری پرداخت و از به هدر رفتن منابع جلوگیری نمود، پیش بینی ورشکستگی می باشد. به این ترتیب که اولا، با ارائه هشدارهای لازم،    می توان شرکت ها را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار نمود تا آنها با در نظر داشتن این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران  فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابع شان را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. به هر حال نشانه های پریشانی مالی خود را به سرعت نشان نمی دهند بلکه در میان حجم انبوهی از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را مستقر می سازند. رمز موفقیت در این زمینه شناسایی به هنگام معضلات مالی می باشد. یعنی زمانی که صدمات ناشی از این معضلات اساسی نبوده و شرکت در ورطه نابودی قرار نگرفته باشد. در اینجا می باشد که مدل های پیش بینی ورشکستگی اهمیت خود را نشان می دهند. این مدل ها همانند زنگ خطری معضلات نهفته در ساختار مالی را عیان می کنند و امکان عکس العمل به موقع را برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور، وارد می کند.یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک شایان توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی می باشد. با در نظر داشتن مطالب مذکور،  روش این پژوهش در راستای پاسخ به سوال زیر بنا نهاده شده می باشد:
آیا مدل برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی درماندگی مالی در مقایسه با الگوی جریان های نقدی اثربخش تر می باشد؟
 

 

3-3) طبقه بندی پژوهش بر اساس ماهیت و روش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی ) می باشد. در تحقیقات علی            (پس رویدادی )،  هدف اصلی کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر می باشد،  پس پس از آنکه واقعه ای رخ داد،  پژوهش درمورد آن شروع می گردد.   در اینگونه تحقیقات محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته،  اساسا حضور ندارد و آنها را نمی شناسد،  بلکه پژوهش علی را انجام می دهد تا این متغیر ها و عواملی را که باعث بروز وقعه شده می باشد،  شناسایی کند.   (حافظ نیا، 1389 )
3-4) طبقه بندی بر مبنای هدف
پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که   نظریه ها،  قانونمندیها،  اصول و فنونی را که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید بیشتر به واسطه آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد                 (سرمد و همکاران، 1388 ).
 

3-5) فرضیه های پژوهش
پس از تعقل درمورد مساله پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه جهت پاسخ به سوال مطرح شده در این پژوهش،  فرضیه ی پژوهشی به توضیح زیر تدوین گردید:
همانگونه که پیش از این در فصل دوم نظاره کردیم مدل های هوش مصنوعی با دقت پیش بینی 88% دارای بهترین عملکرد کلی هستند پس از آن مدل های تئوریک و روش های آماری در رتبه های بعدی قرار می گیرند. به علاوه در ارزیابی قدرت پیش بینی نکته دیگری که دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد میزان خطای نوع اول (تعداد شرکت های ورشکسته ای که به عنوان شرکت های غیر ورشکسته طبقه بندی شده اند ) و خطای نوع دوم (تعداد شرکت های غیر ورشکسته ای که به عنوان شرکت های ورشکسته طبقه بندی شده اند.   )هر مدل می باشد.   همانگونه که در نمودار (2-5) و (2-6) نشان داده شده می باشد با در نظر داشتن قدرت پیش بینی بالای مدل برنامه ریزی ژنتیک این مدل دارای خطای نوع اول و دوم پایئنی می باشد.  لذا با در نظر داشتن پیشینه تحقیقات فرضیات زیر تدوین می گردند:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


دیدگاهتان را بنویسید