شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مساله
مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن اقدام می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی ، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. زیرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق کوشش نمایند، بسیاری ازمشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به بیانی دیگر، سازمان به هر نحوی که اقدام کند، عملکردش روی جامعه تاثیرمیگذارد.پس سازمان ها بایستی به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این شرایط تطبیق دهند، در عرصه اقدام موفق نخواهند بود. به بیانی دیگر، سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یاارتقاء بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار گردد، لازم می باشد که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند .پس مسئولیت اجتماعی سازمانها عامل اساسی، بقای هر سازمان می باشد.(رویایی،مهردوست،88)

در سال­های پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست و یکم، ورشکستگی شرکت­های عظیم نظیر انرون، وردکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت و زیراکس، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه نمود. ورشکستگی چنین شرکت­هایی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارش­گری مالی گردید، به­طوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد گردید. اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشه­دارشدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه گردید (بولو، 1386). افزایش شمار تقلب­ها که با ورشکستگی شرکت­های بزرگ درهم آمیخته بود، نگرانی هایی را درمورد کیفیت گزارش­های مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چاره­جویی در این خصوص به تدبیر راهکارهای همت گمارد. تغییر رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول، تأکید بر استقلال حسابرسان و حاکمیت شرکتی برای طرفداری از منافع سهامداران جزء و تنظیم مقررات انتظامی حرفه حسابداری و حسابرسی مانند تدابیر اتخاذشده برای جلب اعتماد عمومی بود. از سوی دیگر، صاحب­نظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت و سوی تحقیقات تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص تأثیر مفیدی را اعمال نمایند. در حال حاضر در ارتباط با کیفیت گزارش­های مالی و اندازه­گیری آن و نیز تأثیر دستورالعمل­ها و استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی در حال انجام می باشد. بسیاری از این تحقیقات، کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را با دیدگاه رویکرد رویدادی، صرفاً به استانداردها و رهنمودهای حسابداری و گزارشگری مالی نسبت داده و درصدد تبیین کیفیت گزارشگری مالی از منظر دستورالعمل­های بیرونی ناظر بر آن برآمده­اند. اما با وجود مکانیزه­های نظارتی یکسان برای گزارشگری مالی شرکت­ها، به نظر می­رسد کیفیت گزارشگری مالی آنها یکسان نیست و این امر بیانگر آن می باشد که احتمالاً عوامل دیگری هست که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها می­گردد.
از طرف دیگر امروزه با در نظر داشتن پیچیده شدن ارتباط شرکتهای موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی به وجودآمد که شرکتها بایستی نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد مردم پاسخگو باشند.
از دهه 60 میلادی شرکتها به اهمیت منابع اجتماعی پی برده اند بگونه ای که این اهمیت خود را در یک دهه بعد در گزارشگری اجتماعی نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداری و گزارشگری اجتماعی به شمار می آید. در این دهه مقالات زیادی نوشته گردید که نشان از علاقه مندی مدیران به ارائه اطلاعات اجتماعی می دهد بطوری که در دهه اول گسترش حسابداری اجتماعی بسیاری از شرکتها به سمت گزارشگری اجتماعی پیش رفتند.
پس با در نظر داشتن مطالب بالا این سؤالات در ذهن ایجاد می­گردد که در اقدام چه ارتباط ای بین کیفیت گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی هست؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟