قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف)[1]:
حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده اند که ممکن می باشد با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شرکتها محصول نهایی بهره گیری از روش های متفاوت حسابداری می باشد که بیانگر نتیجه فعالیتهای شرکت می باشد. بعضی از پژوهشگران بر این عقیده اند که بهره گیری کنندگان از گزارش سود بایست توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و بهره گیری می باشد که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد.
4-2- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی[2] ):

طبق این سطح،  سود یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار،  تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می گردد.عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می گذارد. پس تمام سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارایی مدیریت علاقه مند می باشند. هدف اندازه گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به توضیح زیر انعکاس یافته می باشد : ” گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را درمورد عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند “. یکی ار مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی می باشد که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان گردد،  می باشد. ضمنا کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] Syntactical level
[2] Semantical level

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید