قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادات
هدف اصلی که در این مقاله دنبال گردید، بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد که شامل: مطالعه رشد متناسب یا نامتناسب سپرده های بانک ملی استان سمنان نسبت به کل بانک های استان در جذب سپرده و تعیین نحوه تمرکز سپردهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده در سه مقطع زمانی سال 80 ، 83 و 87 بود. بطوریکه نتایج ذیل حاصل گردید:
1) در مورد هر چهار سپرده در بانک ملی استان سمنان می توان گفت که قسمتی از این اثر را سهم رشد استانی تشکیل داده و اثرات مربوط به دو متغیر دیگر یعنی ساختاری و رقابتی کمتر از کل سپرده های بانک های استان می باشد.
لذا لازم می باشد تا مدیران ارشد بانک در خصوص هر چهار سپرده به تقویت ساختارهای خود در جهت بهبود و پیشرفت بیشتر اثرات رشد استانی خود بپردازد و به اصلاحات ساختاری در خصوص رشد و اثر ساختاری همینطور رقابتی بپردازد.
2) مقادیر منفی اثر رشد ساختاری در مورد سپرده های قرض الحسنه، کوتاه مدت وبلند مدت حاکی از آن می باشد که ترکیب ساختاری سپرده های استانی بگونه ای می باشد که سهم کمتری در سپرده هایی که از رشد استانی بالاتری برخوردار هستند، داشته می باشد.
پس بایستی بانک در صدد اصلاح ساختاری در رشد ساختاری خود در خصوص سپرده های یاد شده در فوق باشد.
3) ضمن اینکه مقادیر منفی اثر رشد رقابتی در مورد چهار سپرده (جاری، قرض الحسنه، بلند مدت، کوتاه مدت) نشان دهنده آن می باشد که بانک ملی استان ، سهم خود را در یک سپرده مشخص نسبت به سایر بانکها از دست داده می باشد.
که در این ارتباط هم بانک بایستی به تمهیدات لازم و اجرای استراتژی در جهت اصلاح و تقویت رشد رقابتی خود در سازمان دست بزند.
با در نظر داشتن این که اعطای تسهیلات موجب جذب سپرده می گردد، پس این بعضی پیشنهادات به مقصود افزایش حجم سپرده های بانکی را ارایه می گردد.
1- ارائه خدمات صادقانه، سریع، توام با تکریم به مشتریان.
2- اعطای تسهیلات به نسبت سپرده گذاری
3- افزایش نرخ سود سپرده ها
4- اعمال مدیریت صحیح و تجهیز و تخصیص منابع
5- بهره گیری از تبلیغات و توسعه ابزار جوایز در سیستم بانکی

6- اولویت دادن به سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات موجب می گردد تا در دوره های بعد وجوه سرگردان خود را نزد بانک سپرده کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7- تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان طبق ضوابط تعیین شده.
8- توسعه و مدرنیزه کردن تجهیزات و سیستمهای موجود بانکی و بهره گیری از جدیدترین متد های بانکداری.
9- به دانشجویان، محققان توسعه می گردد درمورد موضوع این پژوهش برای بانکهای دیگر انجام داده، تا در راستای مقایسه تطبیقی نتیجه کلی در مورد سیستم بانکی استان و حتی کشور حاصل گردد.
10- تغییر و افزایش نرخ سود سپرده گذاران در راستای افزایش نرخ تورم
11- افزایش تعداد شعباتی که به صورت روز شمار به سپرده ها سود می پردازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید