تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- اهمیت و ضرورت پژوهش
مساله از آن­جا اهمیت پیدا می­کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمان­ها وحتی دولت­ها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت­ها می­باشد(نوقابی،1392).
و از آن­جا که بودجه بندی سرمایه­ای یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین مسئولیت­های مدیریت شرکت می باشد. یک عامل اصلی از سرمایه گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش­بینی بازدهی پروژه­ها می باشد؛ به دلیل این­که پیش­بینی، یک تأثیر اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه گذاری پروژه­ها بازی می­کند. (گودمن و همکاران،2013).
به اعتقاد کالپی و همکاران[1](1992) پیش بینی، فرآیند برآورد جایگاه­های ناشناخته می باشد. یک پیش­بینی یک پیش­گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­گذارد و می­تواند تجارب گذشته را به پیش­بینی حوادث آینده مبدل سازد.
پس، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه­گذاری­های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می­باشد، اما بیش­ترین  این پیش­بینی­ها داخلی بوده و در نتیجه به گونه مستقیم قابل نظاره توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می­رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی می باشد در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد(گودمن و همکاران،2013).
سود مانند برترین شاخص­های اندازه­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی می باشد( ثقفی و آقایی،1373).
اما سهام­داران فقط به سود دوره جاری توجه نمی­کنند، بلکه آن­ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن،2003).
صورت سود و زیان به عنوان یکی از انواع اطلاعاتی می باشد که در اختیار بهره گیری­کنندگان قرار می­گیرد تا بتوانند بر مبنای آن اقدام به تصمیم­گیری آگاهانه بنمایند(پناهی و عموقین،1392).
اهمیتی که سود حسابداری برای بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده می باشد که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید(مجتهدزاده و عاملی،1388).
پیش‌بینی سود هر سهم یک­سری اطلاعات در مورد سود مورد انتظار برای بنگاه اقتصادی فراهم می­کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. پیش‌بینی سود توسط تحلیلگران، مدیران و یا با بهره گیری از مدل‌های سری زمانی انجام می­گردد. سودمندی هر یک از این منابع به میزان انحراف پیش‌بینی سود آن‌ها بستگی دارد. سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و خرید و قیمت‌گذاری سهام از پیش‌بینی‌ها بهره گیری می‌کنند و دقت این پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتبار‌دهندگان عاملی کلیدی و مهم می­باشد(معتمدی و همکاران،1391).
بسیاری از سرمایه­گذاران پیش بینی سود آتی را به عنوان عامل تعیین­ کننده در پیش­بینی توزیع سود سهام آینده به کار می­برند و بدیهی می باشد که سود سهام مورد انتظار به نوبه خود تأثیر تعیین ­کننده در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارد. از آن­جا که پیش­بینی سود برای سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از اهمیتی بالا برخوردار می باشد، هیات استانداردهای حسابداری مالی[2] در بیانیه شماره(1) خود چین اظهار می­دارد:
سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه­مندند و به گونه عمده سود به دست آمده را جهت پیش­بینی سودهای آن و همچنین مطالعه سودآوری مورد بهره گیری قرار می­دهند. پیش­بینی درست سود می­تواند به سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان جهت دستیابی به موارد زیر کمک کند:
1- کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری؛
2- پیش­­بینی سودهای آتی؛
3- برآورد ریسک سرمایه­گذاری در واحد تجاری و
4- برآورد ریسک وام دهی به واحد تجاری.
معمولا سرمایه­گذاران به دنبال سهام شرکت­هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت­ها را به قیمت بالاتر خریداری نمایند.(بولود،1386) ودقت در پیش بینی سود هر سهم چاپ گردیده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می­گردد(زیبا خواجه محمود،1390).
و از آن­جا که نسبت بازده دارایی­ها یکی از معیارهای حسابداری می باشد که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می­دهد(رمضانی،1387). دیگر آن­که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی و مالی می باشد. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام می باشد و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند(پاکدامن وهمکاران،1390).دیگرآن­که نسبت ارزش دفتری  به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را اظهار می­کند. و از آن­جا که در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته -همانند سود هر سهم- و مطالعه ارتباط آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد(کوشا، 1389). واز آن­جا که بـازده غیر عادی سهام مانند معیارهایی می باشد که به مقصود سنجش محتوای اطلاعاتی سود پیش­بینی شـده شـرکت­هـا، قابـل بهره گیری بوده می باشد(مشکی و ربانی،1390).
و همانطور که گفته گردید به دلیل اینکه احتمال عوامل دیگری به غیر از دقت پیش­بینی سود – همانند تئوری پرتفوی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار – موثربر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران ،هست. پس  بر آن شدیم که در این پژوهش تاثیرکیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیمات شرکت سرمایه­گذار مورد آزمون قرار دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قایل ذکر می باشد ­که پژوهش­های قبلی بیش­تر به مطالعه تاثیر عوامل دیگر به دقت پیش­بینی سود پرداختند و ارتباط­ی آن­ها را مطالعه نمودند و کمتر پژوهشی هست که تاثیر دقت پیش­بینی را بر دیگر عوامل مطالعه نماید.
[1]. Collopy, et al, 1992
[2] .Financial Accounting Standard Board (FASB).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟