قسمتی از متن پایان نامه :

5-4 محدودیت‌های پژوهش

 • نبود داده های مورد نیاز و قابل اتکا برای محاسبه ی متغیرهای پژوهش در مورد بعضی از شر کت ها موجب گردید تا آن شرکت ها در دامنه ی شمول نمونه ی آماری قرار نگیرند.
 • ضرورت در نظر داشتن مفاهیم و اهمیت بازده غیرعادی در ایران نیز یکی دیگر از محدودیت های این پژوهش بود.
 • 5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی پیوسته در پی بهره گیری از معیارهای جدید و مربوط جهت تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند. از سوی دیگر ، طبق تحقیقات گذشته و نظرات تحلیلگران مالی مانند مارتین و پتی بهره گیری از چند معیار ارزیابی عملکرد در کنار یکدیگر باعث تصمیم گیری مطلوب و رضایت بخش می گردد.
  پیشنهاد می گردد که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی عملیاتی شرکت را با جریان نقدی عملیاتی سال های قبل و شرکت های دیگر مقایسه کرده تا جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی شرکت را شناسایی کرده و مبنای آن تصمیم گیری کنند.
  به حسابرسان و تحلیلگران مالی نیز توصیه می گردد با شناسایی طریقه جریان نقد عملیاتی شرکت کوشش در پیگیری علل ایجاد انحراف نموده و بر مبنای آن به ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها بپردازند.
  به سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز توصیه می گردد به مقصود حفظ حقوق سرمایه گذران و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه مدیران جهت مدیریت جریان نقدی، دستور العملی را تدوین نماید که بر مبنای آن شرکت ها در یادداشت های همراه صورت های مالی خود علیل ایجاد انحراف در جریان نقد عملیاتی خود را به صورت کامل افشا نمایند.


  دیدگاهتان را بنویسید