شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 

بهره گیری از روش کتابخانه­ای: شامل مطالعه کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و بانک­های اطلاعاتی دانشگاه­ها و سایت­های اینترنتی به مقصود تهیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش. بهره گیری از روش اسنادکاوی: شامل مطالعه اسناد و مدارک سازمانی نظیر صورت­های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار به مقصود تهیه داده‎های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های پژوهش.
 1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎
اطلاعات مربوط به تئوری پژوهش ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‎ها‎ی مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق صورت‎ها‎ی مالی حسابرسی شده شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده بورس واوراق بهادار تهران با بهره گیری از نرم افزار ره آورد جدید ومراجعه به سایت‎ها‎ی مربوط به گزارش مالی شرکت‎ها‎ ازقبیل سایت rdis و codal استخراج می‎گردد.
 1-7 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و  فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که با بهره گیری از داده‎ها‎ی نظاره شده انجام می‎گردد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) هست یا نه؟ و اگر هست اندازه و حد آن چقدر می باشد؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد که برقراری یک ارتباط یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید