شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه­ی اطلاعاتی می باشد که برای سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم­گیری­های مربوط به سرمایه­گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم­ها، سود­مند باشد[1]. یکی از معیارهای مهمی که گروه­های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش­بینی سودهای آینده و ریسک­های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت بهره گیری می­کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت می باشد.
سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی می باشد و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می­تواند برای بهتر جلوه­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به اظهار دیگر، مدیران کوشش می­کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که طریقه سودآوری مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­گردد نسبت به شرکت­های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش­بینی و مقایسه­ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با در نظر داشتن تئوری نمایندگی[2] مدیران می توانند از انگیزه­ی لازم برای دستکاری سود به مقصود حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
جنین و پیوت[3](2005) عقیده دارند حسابرسی می­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این می باشد، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران می باشد و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر می باشد. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
[1] – SFAC No 1: Objectives of Financial Reporting
[2] – Agency Theory
[3] – Janin and Piot

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به توضیح زیر می باشد:
آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟
بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:


دیدگاهتان را بنویسید