قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- اقلام تعهدی:
2-4-1حسابداری تعهدی:
صور تهای مالی محصول اصلی سیستم گزارشگری مالی می باشد.  از دیرباز سود حسابداری به عنوان رقمی ارزنده در مجموعه صورت‌های مالی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و متعاقباً اتخاذ تصمیم‌های منطقی مورد توجه بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی،  به ویژه سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه بوده می باشد.  با پذیرش مبنای تعهدی برای محاسبه سود حسابداری،  می‌توان ادعا نمود که سود حسابداری از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل یافته می باشد (هاشمی،  1389).
حسابداری تعهدی[1] (به تعبیری حسابداری ماندگار) نگاهی کلی به درآمدها و ثبت آنها داشته و به هزینه‌ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی‌های قابل ثبت می باشد توجه دارد همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام‌شده نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.  در این نظام مالی،  درآمدها در حساب سال مالی که تحقق‌یافته‌اند،  مقصود می شوند؛ و هزینه‌ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده می باشد مقصود می گردد.  صرف‌نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.
مدیران از طریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی،  سودهای گزارش‌شده را تعدیل می‌کنند.  از نظر بارث و دیگران (2005) به‌کارگیری برآوردها در صورت‌های مالی،  سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن می باشد منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واقعی شرکت گردد.  به همین دلیل سود گزارش‌شده با سود واقعی فاصله گرفته،  از عینیت کافی برخوردار نخواهد بود. (دستگیر، 1390)
در این شرایط با در نظر داشتن بهتر شدن اعمال مدیریت بر منابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف‌سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم،  می‌توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم مستقر نمود. در نتیجه ثبت‌های حسابداری تعهدی، در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی ”  به وجود می‌آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد ودرواقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشد که آن را در کلیه سازمان‌های انتفاعی قابل‌بهره گیری کرده می باشد (حاجی ابراهیمی، 1387).
[1]– Accruals Accounting

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید