تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 مکانیسم تئوری کنترل
یکی از عوامل بحران مالی شرکت‌ها عدم وجود کنترل می باشد اما این که چه تشکیلاتی برای کنترل هست و چه کسی بایستی کنترل کند جای بحث دارد. اگر چه در شرایط قانونی یک شرکت بایستی به وسیله ذینفعان مختلف کنترل گردد، اما دائماً مدیریت شرکت فعالیت‌های اقتصادی را تبیین می‌کنند، حال آیا این فعالیت‌ها به گونه کافی نظر همه ذینفعان را تأمین می کند؟ آن چیز که که مهم می باشد این که گروه مدیریت بایستی کنترل مدعیان مختلف را بپذیرد. مدیریت بایستی کنترل طولانی روی شرکت را که رضایت خاطر برای ذینفعان به وجود آورد را مورد توجه قرار دهد، حداقل رضایت ذینفعان یعنی رعایت نظرات صاحبان سهام، البته رعایت نظر آنان نباید وضعیت صورت‌های مالی را خراب کند. زیرا هر گروه ذینفعان با کنترل اضافی و با عملشان ممکن می باشد توان شرکت را از بین ببرند.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-1 سهامداران
در بین سهامداران، سهامداران شرکت‌هایی هستند که بیشترین علاقه آنها دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام می باشد. سهامداران ناراضی در این بین انواع عملیات تخریبی را در قالب فشارهای انجمن‌ها و مؤسسات حرفه‌ای به صورت مستقیم در مدیریت شرکت انجام می‌دهند. آنها می‌توانند سهام خود را در بازار بفروشند یا از حق رأی علیه مدیریت بهره گیری کنند. اگر با انجام این عملیات قیمت سهام پایین بیاید و یا شرکت از نظر قدرت مالی به مخاطره بیافتد، کنترل، از دست رفته تعبیر می گردد. معضلات در نسبت‌های مالی و دیگر متغیرها می‌تواند با از دست رفتن کنترل توسط این گروه از سهامداران ناراضی تحقق پیدا کند. پرداخت سود سهام و سود حاصل از افزایش قیمت سهام اگر چه نشان‌دهنده نسبت‌های مقدماتی و موقتی می باشد اما سهامداران ممکن می باشد آن را قطعی تلقی کنند و بر همین اساس قیمت هر سهم در بازار کاهش یابد. به اضافه تغییر هیئت‌مدیره و یا مدیریت شرکت توسط سهامداران از علایم مشکل در کنترل می باشد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-2 بستانکاران
بستانکاران گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران هستند که متقاضی اصل و فرع پول پرداختی در زمان خاص می‌باشند. آنها از نظر وصول وجوه خود از بدهکاران مدعی هستند، این گروه از چند روش ممکن می باشد بهره گیری کنند، مانند: امتناع از تمدید دوره بازپرداخت، امتناع از پرداخت وام در زمان آینده، افزایش نرخ بهره مؤثر، تقاضاهای بی‌جهت مانند ادعا روی دارایی‌های شرکت و یا اقدام برای پیش‌بینی ورشکستگی.
اگر یکی از این فعالیت‌ها به گونه جدی، صورت‌های مالی شرکت را تخریب کند کنترل بر این نوع بدهی‌های احتمالی از بین می‌رود. تجزیه و تحلیل سنتی به گونه منصفانه روی بزرگ‌ترین عامل درماندگی مالی یعنی نسبت نقدینگی از نظر تأمین نقدینگی حساس هستند. نسبت نقدینگی شامل نسبت جاری و نسبت سریع می باشد و این نسبت متعلق به وجوه نقد و مرتبط با نسبت اهرمی می باشد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-3 مشتریان
مشتریان به عنوان گروهی از صاحبان سهام، تولید محصولات مناسب، خدمات خوب، قیمت مناسب با یک خط اعتباری منطقی را جستجو می‌کنند. این علاقه در ارتباط با مقایسه کردن با محصولات دیگر شرکت‌ها و هم‌چنین با تکنولوژی بهتر و محصولات عالی‌تر و تضمین کیفیت تولید یا پرداخت غیرفوری قابل اظهار می باشد. محدودیت‌هایی که فروش را کاهش دهد و یا عدم قدرت دریافت و وصول حساب‌های دریافتنی باشد به نوعی منجر به عدم کنترل می گردد. نسبت‌های مالی که خیلی پایین می باشد شامل نسبت گردش موجودی کالا (نسبت فروش به موجودی)، گردش حساب‌های دریافتنی، دوره متوسط وصول و حاشیه سود، می‌تواند علایمی برای وجود مشکل و عدم کنترل باشد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-4 کارمندان
تقاضای کارمندان شامل پرداخت حقوق مناسب، آموزش کارکنان، پیشرفت، وضعیت مناسب کار و استخدام دائم می باشد. کارمندان انتظار دارند اختیار ترک کار، ایجاد اتحادیه‌های کارگری، تقاضای پرداخت حقوق بیشتر، کار کمتر و دعوی علیه شرکت را داشته باشند. اعتصابات، کم‌کاری و پایین بودن گردش وجوه به گونه مسلم شرکت را نابود می کند، این بدهی، احتمالی و حرکت گروهی می‌توانند کنترل را در شرکت از دست بدهد. تجزیه و تحلیل‌گران سنتی این فاکتورها را مدنظر قرار نمی‌دهند. در روش سنتی اندازه‌گیری تولیدات، سود ناویژه و نسبت هزینه حقوق و دستمزد نادیده گرفته می گردد در حالی که این موارد می‌تواند ناقوس مرگ شرکت را به صدا درآورد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید