مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اظهار موضوع پژوهش
 • سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی می باشد که توجه بهره گیری‌کنندگان را به خود جلب کرده می باشد. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیل گران، دولت و سایر بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت‌ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم‌های مربوط به شرکت بهره گیری می‌کنند (مشایخ و شاهرخی، 1386).
  سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت‌ها بایستی اطلاعات منطقی، قابل‌اتکا و به موقع فراهم کند تا موجب بهبود تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان از گزارش‌های مالی گردد. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود هر سهم هست که عمده‌ترین آن‌ها شامل پیش‌بینی به وسیله مدیران، تحلیل گران و بهره گیری از مدل های سری زمانی می باشد (رولاند[1]، 1978). نتایج اکثر تحقیقات نشان می‌دهد پیش‌بینی مدیران یا تحلیل گران نسبت به پیش‌بینی بر اساس مدل های سری زمانی دقیق تر می باشد (مشایخ و شاهرخی، 1386؛ کرگ و مالکیل[2]، 1968؛ رولاند، 1978). از آن جا که مدل های سری زمانی عملکرد سال‌های گذشته را مبنای پیش‌بینی سود قرار می‌دهند از دقت لازم برخوردار نیستند، اما سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت بازتابی از پروژه‌های مدیران می باشد که بر ارزیابی دورنمای تجاری شرکت مبتنی و از سوی دیگر کمی و پژوهش پذیر می باشد به همین دلیل از دقت بالایی برخوردار می باشد (خلیفه سلطانی و همکاران، 1389). دقت پیش‌بینی تحلیل گران نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد؛ بولیگر[3] (2001) نشان داد که دقت پیش‌بینی تحلیل گران باتجربه آن‌ها و همچنین تعداد شرکت‌هایی که تحلیل می‌کنند، ارتباط مستقیم دارد. میزان اطلاعات افشاشده برای مشارکت‌کنندگان بازار نیز بر دقت پیش‌بینی سود تحلیل گران تأثیر می‌گذارد. در مجموع شرکت‌هایی که اطلاعات بیشتری برای بهره گیری‌کنندگان خارجی منتشر می‌کنند دارای دقت پیش‌بینی سود بیشتری هستند (ساربان‌ها و آشتاب، 1387).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  پیش‌بینی سود توسط مدیریت، نوعی افشای اجباری می باشد که اطلاعاتی درمورد سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه­ای کلیدی از افشا به شمار می رود (هرست[4] و همکاران، 2008). در کشور ایران، بورس اوراق بهادار تهران در سال 1376 طبق بخشنامه­­ای شرکت‌ها را ملزم به ارائه سود هر سهم واقعی سه ماهه و سود هر سهم برآوردی سالانه نمود. بند چ از ماده 5 آئین نامه افشاء اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در سال 1381 شرکت‌ها را ملزم به ارائه پیش‌بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه، حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماه کرده می باشد (مشایخ و شاهرخی، 1386).
  یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت‌ها با بازار و بهره گیری‌کنندگان اطلاعات مالی، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی سود شرکت می باشد که بدین وسیله شرکت‌ها می‌توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران با در نظر داشتن پیش‌بینی‌های مدیریت تصمیم‌گیری می‌کنند و سودهای پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکت‌ها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت‌ها معیار بااهمیتی می باشد (کاچ[5]،2001) بایستی انتظار داشت مدیران در پیش‌بینی‌های خود نهایت دقت را به اقدام آورند (نمازی و شمس الدینی، 1385).
  پژوهش انجام‌شده توسط براون[6] (1988) نشان داد که مدیران به مقصود افزایش دقت پیش‌بینی‌ها از اقلام تعهدی به عنوان ابزاری جهت راست نمایی پیش‌بینی‌ها بهره گیری می‌کنند. نتایج پژوهش‌های انجام‌شده توسط راگرس و همکاران[7] (2005) و گانگ و همکاران[8] (2009) نیز بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین اقلام تعهدی و خطای سود پیش‌بینی‌شده به وسیله مدیران می باشد. از آنجایی که هم پیش‌بینی سود و هم ایجاد اقلام تعهدی هردو دربردارنده درجه زیادی از ذهن‌گرایی مدیریت می باشد، اشتباهات موجود در برآوردهای تجاری مدیریت به احتمال زیادی هم در پیش‌بینی سود و هم در اقلام تعهدی عیان می گردد. ارتباط مثبت بین خطای سود پیش‌بینی‌شده به وسیله مدیران و اقلام تعهدی تا زمانی هست که دو شرط حفظ گردد: اولاً در محیط عملیاتی عدم اطمینان وجود داشته باشد تا جایی که مدیران به گونه اجتناب‌ناپذیری خطاهایی در برآورد چشم‌انداز تجاری شرکت مرتکب شوند. ثانیاً، مدیران در خصوص انتقال این برآوردهای ذهنی درمورد چشم‌انداز تجاری از طریق اقلام تعهدی و سود پیش‌بینی‌شده، دارای انعطاف باشند. به بیانی دیگر، این انعطاف‌پذیری به مدیران امکان می‌دهد که رویه‌های حسابداری را به مقصود رسیدن به آستانه‌های سود، انتخاب کنند. پس، تفاوت در عدم اطمینان عملیاتی و انعطاف‌پذیری گزارشگری مدیریت دارای آثار قابل پیش‌بینی بر ارتباط بین خطای پیش‌بینی سود و اقلام تعهدی بود (گُنگ و همکاران، 2009). به نظر چانگ و همکاران[9] (2008) اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های مدیران تأثیر مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سرمایه‌گذاران بازی می کند. این نتیجه حاکی از آن می باشد که سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل تأثیر و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های بهره گیری‌کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می گردد.
  بایستی توجه داشت که افراد در جامعه به گونه ذاتی درصدد افزایش منافع شخصی خود هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علاقه مند که در راستای حداکثر کردن منافع شخصی و تثبیت جایگاه شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند. مشکل اینجاست که در بعضی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش منافع سایر ذینفعان مانند سهامداران نیست. در حقیقت این امر بیانگر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه‌های ذینفع در واحد تجاری می‌باشد. لذا با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری می‌توانند از انگیزه لازم برای مدیریت سود به مقصود حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. در صورتی که مدیریت سود با اهداف فرصت‌طلبانه توسط مدیران انجام گردد، در آن صورت شرکت‌هایی که هزینه‌های نمایندگی بیشتری دارند، مدیریت سود بالایی را نشان خواهند داد. به تعبیری دیگر، میزان مدیریت سود با شدت تضاد نمایندگی ارتباط مثبتی دارد؛ اما در صورتی که مدیریت سود در جهت منافع شخصی مدیران نباشد، در آن صورت انتظار می رود که شرکت‌های دارای هزینه‌های نمایندگی بالا، از مدیریت سود پایینی برخوردار باشند، به خاطر اینکه مدیران مدیریت سود را در جهت منافع شخصی خود انجام نمی‌دهند (پرنسیت[10] و همکاران، 2008).
  [1] Ruland
  2 Cragg & Malkiel
  3 Boliger
  4 Hirst
  5 Koch
  6 Brown
  7 Rogres et al
  8 Gong et al
  9 Chong et al
  10 Pornsit

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دیدگاهتان را بنویسید