هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد.

1-5.بهره گیری کنندگان از نتایج پایان نامه

نتایج این پژوهش می­تواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی در دوره­های عادی یا دوره­های نیاز به منابع مالی، یاری کند.  همچنین نتایج پژوهش می­تواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیل­گران و سرمایه­گذاران مورد بهره گیری قرار گیرد. زیرا که در صورت اثبات فرضیه­های پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبه­رو هستند به علت اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، تصویر نامناسب در گزارشهای مالی ارائه خواهند نمود و در حقیقت وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی می باشد که در گزارش­های مالی ارائه­ می­گردد.

1-6.فرضیه های پژوهش

این بخش از پنج فرضیه  به توضیح زیر تشکیل شده می باشد:.

  • بین قابلیت جانشینی کالاها ومحافظه کاری درگزارش­گری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجوددارد.
  • بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارش­گری مالی ارتباط مثبت و معنادار هست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • بین هزینه های ورود(شدت سرمایه گذاری ) ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار هست.
  • بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار هست.
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید