مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مساله
در عصر حاضر که رویکرد اصلی سازمان ها و شرکت ها دائما در حال تغییر می باشد(حرکت از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فراصنعتی) تمرکز اصلی بر دانش و اطلاعات برای بقا و سودآوری می‌باشد و سرمایه انسانی، هسته اصلی در این تحول به شمار می رود. پس موفقیت بالقوه سازمان ها، بیشتر به توانایی های فکری که فراتر از دارایی های فیزیکی می باشد بستگی دارد . از این رو سازمان ها بایستی توجه خاصی به بهبود و توسعه سرمایه فکری و سرمایه انسانی خود داشته باشند. متاسفانه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت پاسخگوی این تغییر شرایط نیستند. به علاوه پارادایم های حسابداری و فناوری مرتبط با آنها برای محاسبه این انتقالات اقتصادی مفهوم سازی نشده اند و بهره گیری مستمر از ابزارهای  سنجش فعلی که خلاف قاعده نتیجه داده اند متناسب با شرایط این عصر نمی باشد(فلام هولتز ،2001)
توماس کان محقق و اندیشمند در زمینه حسابداری منابع انسانی ، پیشنهاد می کند افراد هر گروهی در یک مقطع زمانی ، دارای پارادایمی مشترک هستند که می خواهند به مدل ها، ارزش ها، الگوها و نمادهای سازمانی مشترکی اعتقاد داشته باشند. بر طبق این تعریف، گروهی از محققان و متخصصان، که از حسابداری منابع انسانی و فرض کردن این منابع (انسانی) به عنوان دارایی، طرفداری می کنند به گونه یقین مبدا یک پارادایم هستند. اکثر نظریه پردازان جدید، عقیده دارند افراد در سازمان های خود، دارایی های ارزشمندی محسوب می شوند که بایستی اذعان نمود از دارایی های فیزیکی سازمان هم، مهم تر هستندو بایستی بر مبنای یک معیار مناسب اندازه گیری شوند. طبق نظر توماسکان پارادایم ها تغییر کرده و تحول می یابند، آنها به آرامی حرکت می کنند اما در نهایت این تغییر رخ می دهد.(طالب نیا،1390)
پارادایم پیشنهاد شده برای منابع انسانی ، برتعهد سازمان در قبال منابع انسانی یا افراد، زمانی که آنها را استخدام می کنند تمرکز دارد. این تاکید بر مدیریت توانایی های کارکنان می باشد. چنین تمرکزی می تواند با در نظر گرفتن معیار های واقعی برای ارزش‌گذاری منابع انسانی و گزارش اطلاعات مالی مربوط به منابع انسانی، یک راه کاملا قابل قبول باشد.  آینده حسابداری منابع انسانی در جهت تغییر به سمت این پارادایم جدید تمرکز دارد.(هرمان ،2005)
سیستم حسابداری فعلی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف بهره گیری کننده، اطلاعات مالی مربوط به مهمترین سرمایه واحدهای اقتصادی یعنی نیروی انسانی را اندازه گیری و افشاء نمی نماید. از طرفی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشور ما ایران، منابع انسانی ماهر و متخصص، جزء دارایی های نادری هستند که مدیریت تمامی واحدهای اقتصادی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد خود، در جستجوی آنها بوده و با صرف هزینه های گزاف کوشش در آموزش آنها برای رسیدن به سطح مطلوب را دارند.
سوال اصلی پژوهش این می باشد که آیا اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ها تاثیر دارد ؟
و میزان تاثیر این نوع اطلاعات در مقایسه با اطلاعات ساختاری و سازمانی به چه میزان می‌باشد ؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟