قسمتی از متن پایان نامه :

1-2تشریح و اظهار مسئله
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده خواهند داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز مهم می باشد. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع گردد، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود (دیاموند و ورچیا،[1]1991).
از طرفی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌هایی که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی در جستجوی آن هستند نقد شوندگی می باشد. بسیاری از بازارهای بورس سازمان‌یافته برای حفظ نقد شوندگی از خدمات افرادی به نام بازارساز بهره گیری می‌نمایند. وظیفه بازارسازها این می باشد که در هنگام تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام معامله، بازارهای مالی را ایجاد خواهند نمود، در عوض برای جبران چنین خدماتی آنها حق اعلان و پیشنهاد قیمت‌های مختلف برای خرید و یا برای فروش سهام را دارند که به آن قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش می‌گویند، تفاوت میان این دو قیمت که با عنوان دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شناخته می گردد. دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک معیار اندازه‌گیری نقد شوندگی اوراق بهادار شرکت می باشد که نخستین بار توسط دمستز (1986) مطرح گردید (واسان، 2006).
بازار کارا بازاری می باشد که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با در نظر داشتن این اطلاعات تعدیل می‌کنند. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار می باشد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند نمود و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری می باشد. بامبر[2](2011) به مطالعه ارتباط اطلاعات حسابداری و قیمت سهام، بارون و استیونس (2001) به مطالعه ارتباط بین اطلاعات حسابداری و حجم معاملات پرداختند. نتایج متناقض تحقیقات آنها با فرضیه بازار کارا، این فرضیه را زیر سؤال قرار داده می باشد. ارقام حسابداری ممکن می باشد محتوای اطلاعات را به صورت ضعیف تحت ‌تأثیر قرار دهند، اما با این حال اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران مفید خواهند بود (جین فرانکویز و برتراند کوییری[3]، 2013).
جونز[4] (1991)، اقلام تعهدی را تفاوت بین سود ناشی از فعالیتهای متداول و جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تعریف می کند، که از قوانین و ثبتهای حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها ناشی می گردد. با اتکا به بند 23 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، مبنای شناسایی و گزارشگری سود حسابداری مبنای تعهدی می باشد. معمولاً بهره گیری از مبنای تعهدی در شناسایی و گزارشگری سود منجر به ایجاد اختلاف بین سود عملیاتی گزارش‌شده با خالص جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یکسری اقلام تحت عنوان اقلام تعهدی در صورت‌های مالی خواهد گردید.
اصطلاح «پیش‌بینی» همانطور که از مفهوم آن استنباط می گردد ناظر بر آینده و مسائل و رویدادهای مربوط به آن می باشد؛ به بیانی دیگر، پیش‌بینی «عبارت می باشد از تجسم یک از تجسم یک جایگاه یا وضعیت در آینده»(هایندمن و همکاران[5]، 2009).
به نظر چانگ و همکاران[6](2008) اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های مدیران تأثیر مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سرمایه‌گذاران بازی می کند. آنها، همچنین، با اتکا به به پژوهش‌های انجام‌شده در گذشته اثبات کردند که پیش‌بینی‌های مدیران دربرگیرنده اطلاعاتی مربوط و سودمند می باشد ( لانکس و پارک[7]، 2006). عقیده دارند کاهش در عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران موجب کاهش فرصت برای بعضی سرمایه‌گذاران به مقصود بهره گیری از اطلاعات خصوصی برای رسیدن به سود بیشتر شده و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می گردد. همچنین، به نظر دیاموند و وریکیا (1991) کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش نقدینگی در سهام شرکت و کاهش هزینه سرمایه می گردد.
محیط اطلاعاتی به گونه طبیعی ضریب خطای پیش‌بینی تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در محیطی که غنی از اطلاعات عمومی می باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند سود آتی شرکت را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. تحت چنین شرایطی، سود غیرمنتظره کمتری هست و بهره گیری‌کنندگان کمتر برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه تحریک می شوند. محیط غنی از اطلاعات، می‌تواند انحراف پیش‌بینی تحلیلگران از سود واقعی را کاهش دهد (فرانکویز و کوییری، 2013).
گلب و زارووین[8](2002) و لا ندهم و میرز[9](2002) نشان دادند که اولاً سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه توانایی درک کیفیت اطلاعات افشاشده توسط شرکت‌های سهامی را دارند و دوما”، با افزایش ویژگی‌های کیفی اطلاعات افشاء شده، سرمایه‌گذاران عملکرد آتی شرکتها را بهتر پیش‌بینی می‌کنند (هیرست و همکاران[10]، 2008). همچنین نتایج پژوهش فرانکویزو کوییری ( 2013)، نشان داد که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان‌دوره‌ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی‌تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند. همچنین سطح خطای پیش‌بینی سود خالص و اجزای آن، به احتمال زیاد به تأثیر عمدهء سهامداران نهادی در شرکتها نیز مربوط می‌باشد (فرانکویز و کوییری، 2013).
با توجه با در نظر داشتن این شواهد، سؤال اصلی پژوهش حاضر به شکل زیر قابل تبیین می باشد:
بالا بودن هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، اقلام تعهدی و خطای پیش‌بینی سود، با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهند؟
1-Diamond&verrecchia(1991)
2-Wasan(2006)

[2] Bamber(2011)
[3] Jean-François Gajewski a, Bertrand ¨P.  Quéré(2013)
[4] Jonez(1991)
[5] Hydman, et al(2009)
[6] Chong, et al(2008)
[7] Lennox, et al(2006)
[8] Gelb, D.  S. , and P.  A.  Zarowin(2002)
[9]Lundholm, R.  J. , and L.  A.  Myers(2002)
[10] Hirst, E. , L.  Koonce, and S.  Venkataraman(2008)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید