تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3.2 پیشینه پژوهش
گزارشگری جریان نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چند دهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده می باشد، به نحوی که تا کنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانایی اجزاء صورت‌های مالی جهت پیش‌بینی جریان‌های نقدی انجام و مدل های متفاوتی نیز برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی ارائه شده می باشد. با این حال در مورد اینکه کدام یک از مدل ها برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی مفیدتر می باشد نظرات متفاوتی هست، در ادامه به چکیده بعضی از مهم‌ترین تحقیقات خارجی و داخلی تصریح می گردد:
باروچ و همکاران (2010) در تحقیقی تحت عنوان پیش‌بینی سود حسابداری و جریان نقد آتی در پیش‌بینی سود آتی دلیل بهره گیری از سود حسابداری را این‌گونه اظهار کرده‌اند که انکاری وجود ندارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اطلاعات مالی برای پیش‌بینی از این مورد بهره گیری می‌کنند. شاید سرمایه‌گذاران آغاز سود آتی را پیش‌بینی می‌کنند و سپس با بهره گیری از آن جریان نقد آتی را تخمین می‌زنند.
لورک و ویلینگر (2009) به مطالعه توانایی جریان‌های نقدی عملیاتی گذشته و سود عملیاتی گذشته، برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که جریان‌های نقدی گذشته نسبت به سود عملیاتی گذشته، پیش‌بینی بهتری را از جریان‌های نقدی عملیاتی آتی انجام می‌دهند و معمولاً این پیش‌بینی در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک، به گونه دقیق تری صورت می‌گیرد.
چای و سو (2009) به مطالعه اهمیت عدم اطمینان جریان‌های نقدی آینده در سیاست تقسیم سود پرداختند. نتایج نشان داد که در میان شرکت‌ها عدم اطمینان جریان‌های نقدی که نوسان بازده سهام نشانه‌ای از آن می باشد بر میزان سود تقسیمی تأثیر منفی دارد. تأثیر عدم اطمینان جریان‌های نقدی بر تقسیم سود بسیار بیشتر از تأثیر سایر شاخص‌های بالقوه موثر بر سیاست تقسیم سود مثل ترکیب سرمایه پرداخت‌شده، تضاد منافع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هلیستر و همکارانش (2008) تحقیقاتشان را در 9 کشور انجام دادند و نشان دادند که اجزای تعهدی سود حسابداری اطلاعات افزایشی در توضیح جریان‌های نقد عملیاتی سال بعد را فراهم می کند.
بروچت و همکارانش (2008) به مطالعه تأثیر اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی و بازده سهام پرداختند و دریافتند که به گونه متوسط قدر مطلق خطاهای پیش‌بینی برای جریان‌های نقد آتی، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش‌بینی کننده به جریان‌های نقد عملیاتی اضافه می شوند کوچک‌تر از زمانی می باشد که جریان وجوه نقد حاصل از عملیات به تنهایی به عنوان یک پیش‌بینی کننده بهره گیری می گردد.
 چنگ و هالی (2007) نشان دادند که پایداری اجزاء وجه نقد عملیاتی متفاوت‌اند. به گونه کاملاً واضح وجه نقد عملیاتی با اجزاء فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عملیاتی مربوط بوده و از پایداری بیشتری در پیش‌بینی وجه نقد آتی نسبت به سایر اجزاء تعهدی برخوردار می‌باشند. همچنین چنگ و هالی با در نظر گرفتن اقلام تعهدی نتیجه گرفتند که در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم جریان وجه نقد عملیاتی برای پیش‌بینی جریان وجه نقد آینده می‌تواند مفید باشد.
سابرامانیام و ونکاتاچالام (2007) در پژوهشی به مطالعه اهمیت نسبی سود و جریان‌های نقدی در ارزشیابی حقوق صاحبان سهام پرداختند. آن‌ها در پژوهش خود، توان نسبی سود و جریان‌های نقدی را در تشریح ارزش ذاتی تحقق‌یافته سهام شرکت‌ها مطالعه نمودند. آن‌ها نشان دادند که بهره گیری از ارزش ذاتی تحقق‌یافته به گونه همزمان بر مسایل ذاتی بهره گیری از جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و یا بازده سهام به عنوان یک معیار پیش‌بینی کننده ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت، غلبه می کند؛ لذا بهره گیری از این روش هم برتری تئوریک و هم برتری عملیاتی دارد. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که سود نسبت به جریان‌های نقدی، بهتر می‌تواند ارزش ذاتی تحقق‌یافته را توضیح دهد.
کیم و کراس (2005) توانایی سودهای جاری را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی در فاصله زمانی سال‌های 1973 تا سال 2000 مطالعه نمودند. در این پژوهش، از مدل رگرسیون سری زمانی بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط بین سود دوره جاری و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی، با گذشت زمان در حال افزایش می باشد. آن‌ها همچنین دریافتند که افزایش محافظه کاری در حسابداری، تأثیر مهمی را در افزایش ارتباط بین سود دوره جاری و جریان‌های نقدی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

پاسخی بگذارید