مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

در اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران محققان صرفاً دنبال مطالعه اثربخشی حسابرسی بوده‌اند، زیرا شاید اولین مطلبی که در مورد حسابرسی و هزینه‌های مرتبط آن به ذهن می‌رسد این می باشد که آیا صرف این هزینه‌ها و زمان و انجام کار حسابرسی ثمره و نتیجه‌ای در پی خواهد داشت یا خیر؟ اما قطعاً این تنها جنبه‌ای نیست که در مورد خدمات حسابرسی بایستی در نظر گرفت. حرفه حسابرسی با در نظر داشتن سابقه و رشدی که طی دهه‌های اخیر داشته، اثبات کرده می باشد که یک اقدام اثربخش می باشد و ثمره آن مورد توجه نهادهای بسیاری بوده و هست. پس در حال حاضر مطلب مهمتر از اثربخشی خدمات حسابرسی، کارایی این خدمات می باشد.
هر فردی انتظار دارد بیشترین نتیجه را از فعالیت‌های خود کسب کند، این فعالیت هم می‌تواند به صورت مستقیم توسط خود فرد انجام گردد و هم صاحبکارانش به دنبال آنند که بیشترین ثمره را با صرف کمترین هزینه و زمان حاصل کنند و این تنها در صورت افزایش هر چه بیشتر کارایی حسابرسی میسر خواهد بود.
هیچ صاحبکاری قبول نمی کند که برای خرید خدمات حسابرسی بیش از حد هزینه کند یا با در نظر داشتن ماهیت حسابرسی بیش از حد زمان صرف کند. لذا همواره صاحبکاران حسابرسی به دنبال آن هستند که خدماتی با کیفیت معین را در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه دریافت کنند. پس می‌توان گفت کارایی مهمترین ویژگی مدنظر صاحبکاران حسابرسی می باشد. از طرف دیگر حسابرسان حداقل در رده مدیریت حاضر نیستند که زمان خود و پرسنل را بیش از اندازه برای انجام یک کار معین تخصیص دهند، زیرا ا ین امر باعث افزایش در هزینه‌ها در نهایت کاهش سود می گردد (رضازاده و بسنده، 1385). پس کارایی مورد توجه حسابرسان نیز هست. حال که بر اساس گفته‌های پیشین ضرورت کارایی حسابرسی برای حسابرسان را تشریح کردیم بایستی توجه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان دیوان محاسبات را در خصوص کارایی حسابرسی نیز مطالعه کنیم.
از این‌رو پژوهش و پژوهش در زمینه تصورات حسابرسان درمورد کارایی حسابرسی صورت‌های مالی لازم است. با در نظر داشتن آنکه در ایران کمتر به موضوع کارایی حسابرسی پرداخته شده می باشد، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات زیادی می باشد. در پژوهش حاضر کوشش بر آن می باشد تا علاوه ‌بر آغاز پژوهش در زمینه دیدگاه‌های حسابرسان نسبت به کارایی حسابرسی صورت‌های مالی در ایران بابی نیز در جهت مطالعه‌های بیشتر در این زمینه گشوده گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید