قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6 بهنگامی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مرجع این معیار برای اندازه گیری کیفیت سود بر این دیدگاه استوار می باشد که اطلاعات حسابداری بایستی اطلاعاتی را که جذب قیمت می گردد، تبیین نماید. به موقع بودن توانایی سود در انعکاس اخبار خوب و بد که در بازدهی جذب شده اند را نشان می دهد و به صورت قدرت تبیین رگرسیون معکوس سود و بازدهی اندازه گیری می گردد.
2-2-7 پایداری سود
توان پیش بینی کنندگی اطلاعات سود را می توان با مطالعه اینکه آیا سود جاری، یکنواختی بالایی دارد یا خیر اندازه گیری نمود. از آنجا که سودهای پایدار، انتظارات آتی را تحت تأثیر قرار داده و احتمال پیش بینی صحیح سودهای آتی را افزایش می دهند، چنین اطلاعاتی ارزش پیش بینی کنندگی بالایی دارد. بدلیل آنکه ارزش پیش بینی کنندگی یکی از راه هایی می باشد که اطلاعات را مفید می سازد و زیرا ویژگی مفید بودن مهمترین نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد، سودهای با پایداری بالا را می توان به عنوان اطلاعات سود با کیفیت در نظر گرفت.
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری می باشد، پس هر چه پایداری سود بیشتر باشد، معنای آن این می باشد که شرکت توان بیشتری برای حفظ سود های جاری دارد، لذا فرض می گردد کیفیت سود شرکت بالاتر می باشد (ثقفی و کردستانی، 1383). به همین دلیل می باشد که آگاهی از پایداری سود می تواند در پیش بینی بازده ها مورد بهره گیری قرار گیرد.
از دیدگاه تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران سود حاصل از فعالیت های عملیاتی تکرار پذیر از اقلام غیرعادی و غیرمترقبه سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد، زیرا اقلام تکرار پذیر سود معیار خوبی برای برآورد جریان های نقدی به حساب می آید (خواجوی و ناظمی، 1384).


دیدگاهتان را بنویسید