تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-1-   اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت می باشد. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می­باشد. با در نظر داشتن تفاوت ارقام سود شرکت­های مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره­های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می­باشد. یکی از روش­های استاندارد کردن رقم سود، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می­باشد. این اهمیت و حساسیت سود هر سهم باعث شده می باشد که اولاً محاسبه و گزارش آن واقعی و پیش­بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استانداردهای حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی آن را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکت­ها و طی دوره­های مختلف) و کاهش صلاح­دید مدیریت ارتقاء دهند. که کاربردهای آن به توضیح زیراست:
1- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام: تحلیل­گران مالی با ضرب سود هر سهم[1]  در رقم قیمت به سود هر سهم[2]  درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می­کنند. این دو رقم به گونه گسترده در تصمیمات سرمایه­گذاری بهره گیری می­گردد و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می­کند. به دلیل اهمیت سود هر سهم، ضروری می باشد رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد؛
2- پیش­بینی سودهرسهم آتی و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد: سهام­داران و تحلیل­گران، سودهای گزارش شده را برای برآورد سودهای آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می­برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می­کنند؛
3- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام: یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ سود هرسهم می­باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه­گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر می باشد اما مسلم می باشد که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی­باشد؛
4- قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده: رقم سود هرسهم نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول­تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می­باشد. اگر چه جریان­های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت می باشد اما اعتقاد بر این می باشد که سود هرسهم معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سال­های مختلف و نیز با رقبا می­باشد؛
5- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و طریقه سود: بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه­ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می­رود را قدرت سودآوری می­گویند. بیش­تر مدل­های ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده­های مورد انتظار آتی را در بر می­گیرد، سرمایه­ای می­کنند. سود هرسهم در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب می باشد که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل­گران بر شناسایی اجزایی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می­کنند که با ثبات و قابل پیش­بینی باشند.
و اما نسبت قیمت به سود یکی از اختصار­های مهم مالی می باشد که براساس سود هر سهم محاسبه     می­گردد و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه­گذاری را نشان می­دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می­­دهد(آیتی گازار،91).
[1] Earning Per share (EPS)
[2] Price/ Earnings Ratio(P/E)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید