قسمتی از متن پایان نامه :

2-14- حسابرسی و انواع آن:
2-14-1- تعریف حسابرسی:
«حسابرسی عبارت می باشد از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورت‌های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، نظاره دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج کشور و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت‌های مالی، تصویر مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر گردآوری می کند (ارباب سلیمانی 1384 ،2،1). نتایج حاصل از فعالیت حسابرسی در قالب گزارش حسابرسی منتشر می گردد.
در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، حسابرسی را اینگونه تعریف کرده‌اند:
«حسابرسی فرایندی می باشد بسامان برای جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درمورد ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع»
در تعریفی دیگر حسابرسی عبارت می باشد از:
فرآیندی منظم و سیستماتیک جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درمورد ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به مقصود تعیین درجه انطباق این ادعاها یا اظهارات با معیارهای از پیش تعیین­شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد (اسکندری، 1388).
2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی:
اهمیت حسابرسی در بخش‌های عمومی‌ و دولتی،­ بر کسی پوشیده نیست اما به رغم اهمیت زیاد، متأسفانه در ایران، توجه لازم به این موضوع نمی‌گردد و حتی در دوره‌های تحصیلی دانشگاهی و در مجلات حرفه‌ای و تخصصی کمتر به آن تصریح می گردد (رحیمیان 1387 ،27). در عرصه بین­الملل نیز تا به حال تعریف جامع و مانعی از حسابرسی دولتی که مورد قبول اکثر کشورها باشد، از سوی مراجع با صلاحیت یا انجمن‌های حرفه‌ای ارائه نشده می باشد. در واقع، محدوده‌ی این واژه در هر کشوری، بنا به مقتضیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد دولت، با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوط، تعیین می گردد. امروزه در بعضی از کشورها، حسابرسی دولتی با طیف بسیار وسیع، همه فعالیت‌های دولت مالی و غیرمالی را در برمی‌گیرد و در بعضی دیگر، محدود به رسیدگی به اعتبارات مصرف شده می باشد. اکنون حسابرسی دولتی ایران، به موجب قوانین و مقررات موضوعی، به حسابرسی سنتی محدود می باشد. در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور، تعریفی از حسابرسی دولتی به چشم نمی‌خورد و می‌توان آن را به اعتبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور و عرف حاکم بر شیوه‌ی رسیدگی به حساب دستگاه‌های اجرایی، اینگونه تعریف نمود: حسابرسی دولتی عبارت می باشد از «رسیدگی و ارزیابی سامان­مند صورتحساب عملکرد بودجه‌ی کل کشور (تفریغ بودجه) و همچنین عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی و هر واحدی که به نحوی از انحا، از بودجه کل کشور بهره گیری می‌کنند. به مقصود اظهارنظر نسبت به اقلام و ارقام صورت‌های مالی و انطباق آن با موازین حسابداری، حسابرسی دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و ارائه‌ی نتایج گزارش مطالعه‌های بعمل آمده به مجلس شورای اسلامی» (حسینی عراقی 1378 ،19).
در تعریفی دیگر براساس دستورالعمل حسابرسی طرح‌های عمرانی سازمان حسابرسی، حسابرسی دولتی به توضیح زیر تعریف شده می باشد:

حسابرسی دولتی عبارت می باشد از رسیدگی یا مطالعه معاملات، حساب‌ها و کنترل‌های موسسه عمومی، توسط حسابرس و به مقصود اظهارنظر در این مورد می باشد که:
الف- فعالیت‌های مالی و اقتصادی طبق اصول متداول حسابداری دولتی در صورت‌ها و گزارش‌های مالی انعکاس یافته می باشد.
ب- کنترل‌ها و روش‌های عملی ناظر بررعایت قوانین و مقررات از کفایت لازم برخوردار می باشد.
ج- دستگاه اجرایی از کارایی لازم مشتمل بر پیشرفت مناسب فیزیکی کار، بهره گیری بهینه از منابع (مالی، انسانی و فیزیکی)، حرکت صحیح به سمت تحقق اهداف کیفی و کمی‌ طرح‌ها، حفاظت ازمدارک مالی و ارائه‌ی بموقع اطلاعات و گزارش‌ها و تحویل و تحول بموقع دارایی‌های تکمیل شده برخوردار می باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1376).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:
هدف اصلی
با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.
اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.


دیدگاهتان را بنویسید