قسمتی از متن پایان نامه :

2-17- عوامل موثر در میزان منابع بانک ها
1) درآمد و ثروت مردم: هر چه میزان درامد و ثروت مردم بیشتر گردد حجم سپرده ها و پس اندازنی نزد شبکه بانکی افزایش خواهد پیدا نمود (در صورت ثابت بودن شرایط).
2) سود پرداختی به سپرده ها و اوراق قرضه: سود پرداختی به سپرده ها و اوراق قرضه در افزایش یا کاهش حجم سپرده ها موثر می باشد بطوری که اگر سود پرداختی اوراق قرضه افزایش یابد مردم راغب خواهند بود که اوراق قرضه را به عنوان جانشین سپرده نگهداری نمایند. پس با خرید اوراق قرضه، میزان سپرده ها کاهش می یابد.
3) نرخ مالیاتی و امکان فرار مالیاتی در معاملات: در صورتی که امکان فرار مالیاتی وجود داشته باشد اشخاص ترجیح می دهند معاملات خود را نقد انجام دهند. در نتیجه میزان سپرده ها کاهش می یابد.
4) معاملات قاچاق و غیر قانونی: این معاملات رغبت به نگهداری پول نقد را شدیدا افزایش می دهد زیرا عاملان آنها نمی خواهند سابقه ای از آن بر جای گذارند (اقتصاد زیرزمینی). در نتیجه پول بصورت نقد نگهداری شده و حجم سپرده ها کاهش می یابد.
5) خدمت دهی سیستم بانکی: هر چه شیوه خدمت دهی بانک ها آسان، متنوع و کم هزینه باشد میزان سپرده های تودیعی زیادتر خواهد بود.
شرایط ذیل جهت اینکه خدمت رسانی نظام بانکی با موفقیت همراه باشد و به افزایش بانک ها بیانجامد لازم می باشد:
الف) افزایش قابلیت دسترسی به شعب بانکی از طریق ارائه خدمت سریع به مشتریان و نگه داشتن آنها از طریق توسعه و گسترش شبکه بانکی.
ب) ترویج فرهنگ بهره گیری از چک و ابزارهای جایگزین پول نظیر شبه پول ها و کارت های اعتباری.
ج) افزایش وسایل و ابزارهای جایگزین پول و خدمات جدید بانکی.
د) رازداری و حفظ اسرار مشتریان.

ه) برخورد مناسب کارکنان با مشتریان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6( تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها: در این مورد می توان گفت چنانچه سپرده گذاران نرخ تورم را بالاتر از درآمدی که از نگهداری پول خود در بانک بدست می آوردند بیابند، طبیعی می باشد که پول های خود را از بانک ها خارج کرده و صرف کارهایی می کنند که انتظار درآمد بیشتری از آن دارند. هرچه امکان فعالیت سودآور غیر بانکی فراهم تر باشد خروج پول از بانک ها متحمل تر می باشد.
خاطر نشان می گردد که نرخ سود بانکی را می توان به دو نوع سود اسمی و نرخ سود واقعی تقسیم نمود.
سود واقعی برابر می باشد با = سود اسمی منهای نرخ تورم
عوامل فوق می توانند هم در بخش استراضی منابع مالکانه (سپرده های دیداری قرض الحسنه جاری و پس انداز و سایر سپرده های دیداری) و هم در بخش منابع سپرده گذاران موثر باشند. قانون و الزامات آن وشرایط اقتصادی مانند عوامل موثر بر حقوق صاحبان سهام یا بخش سرمایه ای منابع مالکانه می باشد.
در پایان خاطر نشان می گردد که سپرده ها به اشکال مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:
الف) به لحاظ نقدینگی:

 • دیداری = سپرده های قرض الحسنه جاری
 • غیر دیداری = سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
 • ب) به لحاظ زمانی:
  –  کوتاه مدت
  – میان مدت
  – بلند مدت
  ج) به لحاظ هزینه تمام شده:
  – بدون هزینه = سپرده های قرض الحسنه جاری
  – ارزان قیمت = سپرده های قرض الحسنه پس انداز
  گران قیمت = سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بهمند و بهمنی، 1384).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  سوال اصلی:
  ” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
  سوال فرعی:
  الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


  دیدگاهتان را بنویسید