مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

10-2 عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی سود
میزان اطلاعات افشاشده برای مشارکت‌کنندگان بازار بر دقت پیش‌بینی سود تحلیل گران تأثیر می‌گذارد. برای مثال لانگ و لاندهولم (1996) به این نتیجه رسیدند که میزان دقت پیش‌بینی با افزایش در میزان افشای اطلاعات شرکت افزایش می‌یابد. این یافته‌ها به افشای اطلاعات درمورد تجزیه و تحلیل مدیریت، خط مشی‌های حسابداری و غیره گسترش‌یافته‌اند (بارون، کیل و اکنیف 1999). در مجموع این یافته‌ها بر آن دلالت دارند که شرکت‌هایی که اطلاعات بیشتری برای بهره گیری‌کنندگان خارجی منتشر می‌کنند دارای دقت پیش‌بینی سود بیشتری هستند (آشتاب، 1387).
تئوری‌هایی وجود دارند که اظهار‌کننده این نکته هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش‌بینی سود تأثیر می‌گذارد. بیول و مینز (1932) نشان دادند که ممکن می باشد منافع مدیران و مالکان مطابق هم نباشد، زیرا که ممکن می باشد مدیران به دنبال منافع خود باشند و بخشی از اطلاعات را از مالکان پنهان کنند و برای سرمایه‌گذاران مؤثر نباشند(همان).
با در نظر داشتن اینکه مدیران در پیش‌بینی‌های خود به برآورد مجهولات آتی (مانند تقاضا، جریان‌های نقدی، رقابت و…) می‌پردازند، این پیش‌بینی‌ها ممکن می باشد تحت تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران قرارگرفته و تا حدودی دربردارنده اعتقادات شخصی مدیریت باشد و آن‌ها را با درجه‌ای از خطا همراه سازد. برای مثال آن‌ها ممکن می باشد سودهایی را پیش‌بینی نمایند که احتمال آن کم می باشد و در نتیجه این امر باعث بروز خطاهایی در سودهای پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت گردد. این موضوع که جانب‌داری‌های روان‌شناختی مدیریت، ممکن می باشد بر تصمیمات و پیش‌بینی‌های مدیران اثر منفی داشته باشد، در بسیاری از مطالعات حسابداری مورد تأیید قرار گرفته می باشد. (مالمندیر و تیت، 2005) نشان می‌دهند که مدیرانی که بازده آتی شرکت خود را بیش از واقع برآورد می‌نمایند، هنگامی‌که وجوه داخلی فراوانی در دسترس دارند تمایل به سرمایه‌گذاری‌های مفرط و تحصیل غیرضروری شرکت‌ها دارند. اضافه براین (بن دیوید و همکاران (2007) و دشمان و همکاران 2009) اظهار می‌کنند که اطمینان بیش از حد مدیران، تحریفاتی در مجموعه‌ای از تصمیمات شرکت شامل سرمایه‌گذاری تأمین مالی خارجی و خط مشی‌های تقسیم سود ایجاد می‌نماید. همچنین هریبر و یانگ ضمن مطالعه اثر اطمینان بیش از حد مدیران بر سودهای پیش‌بینی‌شده به وسیله‌ی مدیریت و مدیریت سود چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که احتمال بیشتری هست که مدیران خوش‌بین در دستیابی به سودهای پیش‌بینی‌شده با عدم موفقیت مواجه گردند. نتیجه ناشی از پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که اطمینان بیش از حد، خطای ناشی از خوش بینی را، هم در قالب احتمال عدم دستیابی به سودهای پیش‌بینی‌شده و هم در قالب مدیریت سود، افزایش می‌دهد.(لطفی،1389)
افشا از طریق صورت‌های مالی و خارج از آن دو مسیر مهم هستند که از طریق آن مدیران اطلاعات را به سهامداران خارجی انتقال می‌دهند. اگر چه شمار زیادی از مطالعات نشان می‌دهند که هر دو نوع افشا دربردارنده اطلاعات مربوطی هستند و به صورت بااهمیتی قیمت اوراق را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما این سؤال که آیا خطاهای موجود در اطلاعات افشاشده خارج از صورت‌های مالی را می‌توان بر مبنای اطلاعات افشاشده از طریق صورت‌های مالی پیش‌بینی نمود، به گونه گسترده‌ای بدون پاسخ باقی مانده می باشد(همان منبع).
یکی از اطلاعات افشاشده خارج از صورت‌های مالی، سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت می باشد که منعکس‌کننده پیش‌بینی مدیریت درمورد چشم‌انداز آتی می باشد. اقلام تعهدی نیز، بعد مهمی از گزارشگری مالی می باشد و دربردارنده پیش‌بینی چشم‌گیری درمورد عملکرد آتی می باشد. از آنجایی که هم پیش‌بینی سود و هم ایجاد اقلام تعهدی هردو دربردارنده درجه زیادی از ذهن‌گرایی مدیریت می باشد، اشتباهات موجود در برآوردهای تجاری مدیریت به احتمال زیادی هم در پیش‌بینی سود وهم در اقلام تعهدی عیان می گردد. این دو شیوه افشا به دلیل برآوردهای نادرست مدیران از آینده تجاری شرکت‌ها، دربردارنده خطاهای مشترکی هستند. به دلیل تغییر در شرایط تجاری (مانند تغییر غیرقابل‌پیش‌بینی در تقاضای بازار و استراتژی‌های رقبا) محیط عملیاتی یک شرکت آکنده از ابهام می باشد. این امر بدین معنی می باشد که دانش مدیریت نسبت به محیط تجاری شرکت کامل نیست. دانش کم مدیریت به گونه اجتناب‌ناپذیری خطاهایی در برآورد چشم‌انداز تجاری ایجاد می‌نماید. به علاوه، عدم اطمینان در محیط عملیاتی می‌تواند جانب‌داری‌های آگاهانه مدیریت را در پردازش اطلاعات تشدید نماید که منجر به خطاهایی در برآوردهای آینده‌ی تجاری می گردد(همان منبع).
همچنین یافته‌های تحقیقات قبلی (خالقی مقدم 1377، تبریزی و دموری 1384 و آشتاب 1387) نشان‌دهنده این موضوع می باشد که در شرکت‌های بزرگ به دلیل استقرار سیستم‌های کنترلی و نظارتی دقیق، به‌کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران و بستانکاران و کارکنان مانند علت های لزوم دقت بیشتر در پیش‌بینی سود می باشد و هر چه نسبت اهرم مالی بیشتر باشد، شرکت از ریسک مالی بیشتری برخوردار می باشد و وجود ریسک حاکی از عدم امکان دقت در پیش‌بینی سود می باشد. همچنین شرکت‌های قدیمی نسبت به شرکت‌های جوان، تجارب بیشتری درمورد پیش‌بینی سود دارند. به علاوه بین تغییرات سود و دقت پیش‌بینی سود ارتباط منفی هست زیرا پیش‌بینی سود این شرکت‌ها به دلیل ریسک بالا دشوار می باشد.(لطفی،1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید