قسمتی از متن پایان نامه :

2-28 – عملیات فرعی بانک تجاری
عملیات فرعی یک بانک تجاری عبارتست از ارائه خدمات گوناگون بانکی که بانک برای تحصیل منفعت اضافه یا صرفا جلب مشتری انجام می دهد. در این عملیات متنوع بانکی منابع مالی بانکی مستقیما درگیر نمی گردد از این رو عملیات فرعی بانک تجاری را می توان بدین ترتیب تعریف نمود که کلیه عملیاتی که بانک برای جلب مشتری یا کسب درآمد انجام می دهد اما منابع مالی بانک درگیر نمی باشد(ونوس ،داور و میترا صفائیان ،1384).
عملیات فرعی بانک تجاری شامل عملیات بانکی زیر می گردد.
2-28-1 – خدمات نمایندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بانک در ارائه این خدمات نماینده مشتری می باشد و براساس نظر مشتری اقدام می نماید. بانک به عنوان نماینده مشتری بایستی به گونه جدی و اساسی اقدام نموده و حسابهای واقعی مشتریان را نگهداری نماید. خدمات نمایندگی تجاری شامل موارد زیر می گردد:
الف- جمع آوری  در آمد مشتری
برای بانک تجاری مشتری بسیار بااهمیت می باشد.مشتریان بانک ، درآمد خویش را به صورت اجاره بهای مستغلات، حقوق ماهیانه، سود سهام، بهره اوراق قرضه، حقوق بازنشستگی و غیره به دست می آورند. بعضی اوقات برای دارندگان درآمدهای مذکور که در ضمن مشتریان بانک هستند جمع آوری درآمدها مشکل می باشد. در خصوص اشکالات جمع آوری درآمد می توان به فقدان دانش و اطلاعات لازم تصریح نمود. لذا مشتری به بانک تجاری خویش مراجعه می نماید و به بانک برای جمع آوری درآمد مثلا سهام و اوراق قرضه نمایندگی می دهد بانک با قبول نمایندگی بلافاصله اطلاعات و اسناد لازم را جمع آوری و طبق دستورات مشتری به دقت اقدام می نماید. بانک می داند که سررسید عواید سهام و اوراق قرضه چه موقع می باشد و نسبت به اخذ آنها و واریز به حساب جاری مشتری اقدام می نماید.
ب- خرید و فروش بهادار برای مشتری:
بانکهای تجاری متخصص امور مالی هستند. بانکها اطلاعات و آگاهیهای لازم در خصوص بازار پول و سرمایه و بازار اوراق بهادار دارند.
مشتری برای خرید یا فروش اوراق بهادار به بانک مراجعه و به نمایندگی می دهد تا نسبت به معامله به حساب مشتری اقدام نمایند. بانک طبق دستورات مشتری اقدام می نمایند. بدیهی می باشد بانک با مشتری مشورت لازم را به اقدام می آورد و زمان مناسب را برای انجام معامله را به مشتری اطلاع می دهد. بانک به حساب و طبق دستورات مشتری اقدام و در قبال خدماتی که برای مشتری انجام می دهد کارمزد اخذ می نمایند.

ج- پرداخت بدهی های معینی برای مشتری
بانک طبق دستورات مشتری بدهی های معینی مانند حق بیمه ،حق عضویت، حق آبونمان و سایر عوارض و غیره را پرداخت و حساب مشتری را بدهکار می نماید.در واقع مشتری بانک اغلب به واسطه کثرت مشاغل فراموش می کند تا مبالغ معینی را در مواعد مشخصی پرداخت نماید. لذا به بانک نمایندگی می دهد تا در سررسیدها نسبت به پرداخت مبالغ مشخصی از محل موجودی حساب مشتری اقدام و کارمزد خویش را نیز از حساب مشتری برداشت نماید(ونوس ،داور و میترا صفائیان ،1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید