قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بایستی توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی می باشد. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که مانند آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره تصریح نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می گردد که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره بایستی نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره کوشش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در کوشش‌های مدیران جلوگیری گردد. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن می باشد در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.
ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت می باشد. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ به وجودآمد.(Gadhoum & Ayadi,2003)
براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌گونه معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می گردد و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن می باشد تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با در نظر داشتن این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در اقدام بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.
مالکیت متمرکز ممکن می باشد هزینه های بالقوه ای را بر شرکت تحمیل کند. فقدان تنوع در سهامداران، شرکت را در معرض ریسک های بالای بی ارزشی قرار می دهد. همانطوری سهامدار عمده تصمیم گیری های استراتژیک شرکت را کنترل می کند، ممکن می باشد از بعضی از پروژه های سودآور بر اساس ریسک کل صرف نظر کند. سهامداران بزرگ می توانند منابع مالی را برای منافع شخصی خود و معاملات ترجیحی با کسب و کارهای دیگر خود منحرف سازند. (Gursoy & Aydogan,2002)
در شرکت همیشه در گیری های نمایندگی بین مدیریت و مالک هست. گاهی اوقات دیدگاههای مختلفی هست. مدیریت اغلب تصمیم فرصت طلبانه ای با نادیده گرفتن تمایل مالک می گیرد. این مشکل می تواند به گونه مستقیم ارزش سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر قیمت سهام افزایش بیابد، بر بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. برای کاهش ریسک بایستی تعارض را مدیریت نمود. مدیریت تعارض می تواند با اعمال کاهش هزینه نمایندگی و تساوی حقوق مدیریت و مالک باشد (Komariah, 2011).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید