برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود 3 معیار در نظر گرفته شده می باشد و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده می باشد معیارهای مذکور عبارت‌اند از:

1- شرکت‌ها بایستی تولیدی باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- سال مالی شرکت‌ها بایستی پایان اسفند ماه باشد و شرکت نباید در طول سال‌های مالی مورد مطالعه تغییر سال مالی داده باشد.
3- شرکت‌ها مورد مطالعه باشد از ابتدای سال 1385 تا پایان سال مالی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران عضو باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید