قسمتی از متن پایان نامه :

1.7 تعریف بعضی از واژه ­ها و اصطلاحات پژوهش
سود (زیان) خالص: برابر با حاصل جمع سود (زیان) عملیاتی، درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی و سود (زیان) عملیات متوقف شده می­باشد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).
سود (زیان) جامع: عبارت از کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه­های مختلف شناسایی شده اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته در طی دوره مالی می­باشد. سود جامع شامل سود (زیان) خالص دوره، سایر درآمدها و هزینه­های شناسایی شده و تعدیلات سنواتی می­باشد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).
سایر درآمدها و هزینه­ها: شامل (1) درآمدها و هزینه­های تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش دارایی­ها و بدهی­هایی که اساساً به مقصود قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری می­گردد و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل درآمدها و هزینه­های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت مشهود) و (2) درآمدها و هزینه­هایی که طبق استانداردهای حسابداری با اتکا به قوانین آمره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه مقصود می­گردد (از قبیل مابه­التفاوت­های حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی) (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).
تعدیلات سنواتی: به اقلامی اطلاق می­گردد که مربوط به سنوات قبلی می باشد که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره مقصود می­گردد و به اقلامی محدود می­گردد که از تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه ناشی می­گردد (استاندارد حسابداری شماره 6 ایران).
سایر اجزای سود جامع: این قلم در استانداردهای حسابداری گوناگون، متفاوت می باشد اما در ایران به حاصل جمع سایر درآمدها و هزینه­ها با تعدیلات سنواتی، سایر اجزای سود جامع گفته می­گردد. در فصل دوم، به صورت کامل در ارتباط با سایر درآمدها و هزینه­هایی که در این قسمت گزارش می­گردد بحث خواهد گردید.
جریان وجه­نقد عملیاتی: شامل جریان­های نقـدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت­های عملیاتی (فعالیت­های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری) و نیز آن دسته از جریان­های نقدی می باشد که ماهیتاً به گونه مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان­های نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشد(استاندارد حسابداری شماره 2 ایران).
بدهی جاری: طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران (1391) تعهداتی هستند که انتظار می­رود از طریق بهره گیری از دارایی­های جاری موجود و یا ایجاد بدهی جاری دیگر حذف شوند.
حقوق صاحبان سرمایه: طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران (1391) عبارتست از باقیمانده­ای که از کسر جمع بدهی­های واحد تجاری از جمع دارایی­های آن حاصل می­گردد.
بتا: ضریب بتا در این پژوهش نماینده­ای از ریسک سیستماتیک سهام می باشد. ضریب بتای یک سهم عادی چیزی غیر از شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی­گردد؛ زیرا می­توان با بهره گیری از آن، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 پرسش ­های پژوهش:
براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  • آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  • آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  • آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  • آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  • آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید