قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- ­ پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر

1- با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیه اول که بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام ارتباط­ی معنا دار و مثبت هست ،می­توان بیان نمود که، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به میانگین دقت پیش بینی سهام شرکت سرمایه پذیر در چند سال قبل سرمایه­گذاری –حدودا 3 سال- در ارتباط با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت توجه دارند. و با در نظر داشتن این که پیش بینی سود حسابداری مهم می باشد. و ضریب تعیین این آزمون فقط 17 درصد می باشد، لذا  به  شرکت­های سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهاد می­گردد که، بیش­تر  از قبل در دقت پیش بینی سال­های گذشته­ی شرکت سرمایه پذیر، دقت نمایند و به شرکت های سرمایه پذیر نیز پیشنهاد می­گردد که بیش­تر روی دقت پیش بینی خود دقت کرده و در استراتژی­های شرکت خود تغییراتی ایجاد کنند. زیرا برپایه­ی این  آزمون، شرکت­های سرمایه گذار به دقت پیش بینی آن­ها، در ارتباط با افق نگهداری سهام اعم از  کوتاه مدت و بلند مدت نیم­نگاهی انداخته­اند.
2-با عنایت به نتیجه ی آزمون فرضیه دوم که بین دقت پیش بینی سود و تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار ارتباط ی معنا داری وجود ندارد. می­توان گفت  که سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به میانگین دقت پیش بینی سود سهام شرکت سرمایه پذیر، در چند سال قبل سرمایه­گذاری –حدودا 3 سال- در ارتباط با تغییرات حجم،توجهی ندارند. لذا به شرکت­های سرمایه گذار پیشنهاد می­گردد که نیم نگاهی به دقت پیش­بینی سهام شرکت سرمایه پذیر در ارتباط با تغییر حجم سرمایه­گذاری خود داشته باشند.و به شرکت­های سرمایه­پذیر نیز پیشنهاد می­گرددکه موانع موثر بر بی­توجهی شرکت­های سرمایه­گذار را شناسایی نموده و کوشش بر بهتر کردن این موانع، در داخل شرکت نمایند.
3-با عنایت به نتیجه ­ی آزمون فرضیه­ی سوم پژوهش بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده سرمایه پذیر ارتباط­ی مثبت و معنا داری هست پس می­توان گفت که میانگین دقت پیش بینی چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر –با در نظر داشتن ضریب تعیین 18 درصد – می­تواندتا حدی نمودی از بازده سهام سال جاری شرکت سرمایه پذیر باشد. لذا به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که به این عدد حاصل از دقت پیش بینی سود تاحدی، اعتماد کرده  و بازده مطلوب خود را از آن جستجو نمایند.
و با در نظر داشتن نظریه­ی گودمن و همکاران مبنی بر نمود پیش­بینی­ها و تصمیم­گیری­های داخلی این موسسات، در دقت پیش­بینی سود، و با در نظر داشتن نتیجه­ی این آزمون به شرکت­های سرمایه پذیر پیشنهاد می­گردد که تغییراتی را در تصمیم گیری­های داخلی خود انجام دهند. زیرا براساس پژوهش حاضر، ارتباط ضعیفی  بین دقت پیش­بینی سود آن­ها و بازده این شرکت­ها هست.
4-با عنایت به نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی چهارم پژوهش، بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده عملیاتی سرمایه پذیر ارتباط ی مثبت و معنا داری هست. پس می توان گفت که میانگین چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر ، نمود خوبی از بازده عملیاتی سهام سال جاری شرکت سرمایه پذیر می­باشد.و با ذکر این مطلب که، یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این می باشد که مدیران را به کنترل دارایی­های عملیاتی وادار می­سازد.و با در نظر داشتن ضریب تعیین 77 درصدی این آزمون ،به سرمایه گذاران پیشنهاد می­گردد که به عدد حاصل از دقت پیش بینی سود، اعتماد کنند و بازده مطلوب خود را از آن جستجو کنند.
5- با عنایت به نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی پنجم پژوهش،که  بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و نسبت ارزش دفتری به بازار سرمایه پذیر ارتباط ی مثبت و معنا داری هست.و با در نظر داشتن این که ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش­های تاریخی می باشد.و از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان­های نقدی آتی می­باشد که عاید شرکت خواهد گردید، پس اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و تأثیر­های خود اقدام کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگ­تر از  ارزش­های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت کاهش پیدا می­کند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را اظهار می­کند.
پس می توان گفت که میانگین چند سال گذشته دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه پذیر، می­تواند نمود خوبی از نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام شرکت سرمایه پذیر باشد . لذا به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که به عدد حاصل از دقت پیش بینی سود مبنی بر انعکاس نسبت مورد نظر(ارزش دفتری به ارزش بازار) اعتماد کنند.
6- با عنایت به نتیجه­ی آزمون فرضیه­ی  ششم پژوهش، بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر و بازده غیر عادی سهام شرکت آن، ارتباط ی  معنا داری وجود ندارد. پس می توان گفت که میانگین دقت پیش­بینی سود  چند سال گذشته شرکت سرمایه پذیر نمی تواند نمود خوبی از این نسبت سهام شرکت سرمایه پذیر باشد. لذا به سرمایه­گذاران پیشنهاد نمی­گردد که به این عدد در ارتباط با بازده غیر عملیاتی اعتماد کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید