مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2- اهمیت پیش‌بینی سود:
سهامداران به مقصود تصمیم‌گیری در خصوص خرید،  نگهداری و یا فروش سهام شرکتها نیازمند
اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند.  نتایج پژوهش‌های بیدل و همکاران[1]و شباهنگ بیانگر تأکید سهامداران بر،  سود به عنوان ابزاری برای ارزش‌گذاری شرکتها و اندازه‌گیری فعالیتهای یک واحد تجاری می باشد.
سود را مانند برترین شاخص‌های اندازه‌گیری  فعالیتهای یک واحد تجاری می‌دانند،  به گونه‌ای که تقریباً همه بهره گیری کنندگان برون‌سازمانی در کوشش‌اند به کمک اطلاعات مالی گزارش‌شده،  سود چند دوره آتی را پیش‌بینی  کنند.  اهمیت سود حسابداری در پیش‌بینی  بسیاری از رویدادهای مالی،  پژوهشگران را بر آن داشت تا به دنبال متغیرها و شاخص‌هایی باشند که ارتباط معنی‌داری  با سود داشته و یا به نوعی در پیش‌بینی  آن مورد بهره گیری قرار گیرد.
پس،  روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی  سود هر سهم مانند پیش‌بینی به وسیله مدیران،  تحلیلگران یا بهره گیری از سری زمانی از سوی پژوهشگران مطرح گردید. (مهدوی و حسین‌آبادی، 1390)
2-5-3دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها:
میزان اطلاعات افشاشده برای مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه بر دقت پیش‌بینی سود تحلیلگران تأثیر می‌گذارد.  این یافته‌ها به افشا اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل مدیریت خط مشی‌های حسابداری و غیره گسترش‌یافته‌اند.  در مجموع این یافته‌ها دلالت بر آن دارند که شرکت‌هایی که اطلاعات بیشتری برای بهره گیری‌کنندگان خارجی منتشر می کنند دقت پیش‌بینی سود بیشتری دارند. بعضی از تئوری ها بیانگر این موضوع هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش‌بینی سود تأثیر می‌گذارد.  پژوهش‌ها نشان دادند،  ممکن می باشد منافع مدیران و مالکان همسو نباشد.  این تضاد منافع ممکن می باشد باعث گردد مدیران بخشی از اطلاعات را از مالکان پنهان کنند و اطلاعات افشاء شده برای سرمایه‌گذاران مؤثر نباشند. (کردستانی، 1389).
2-5-4سود سهام پیش‌بینی‌شده
هیأت استاندارد حسابداری مالی[2] مدیریت را موظف کرده می باشد که علاوه بر اعلام سود هر سهم،  چشم­اندازی از دورنمای شرکت را در قالب سود سهام پیش‌بینی‌شده در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار دهد.  مدیران موظف­اند به این وظیفه خود اقدام کنند تا از این طریق سرمایه­گذار نسبت به جایگاه آینده شرکت نیز اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و تصمیم­گیری مناسب­تری داشته باشد.
رویه­های حسابداری در محاسبات سود و زیان پیش‌بینی‌شده شامل شناسایی مواردی زیرا در آمد،  درآمد سرمایه­گذاری­ها،  هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد.  در مورد نحوه شناسایی درآمد،  درآمد در انطباق با استانداردهای حسابداری به روش تعهدی محاسبه و در پیش‌بینی سود و زیان مقصود می گردد.  در زمان تصویب صورت­های مالی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت­های مالی)،  سود سایر سرمایه­گذاری­ها اعم از جاری و بلندمدت در زمان تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می گردد.  پس از تهیه،  این صورت مالی حسابرسی می گردد. حسابرسی این صورت­های مالی توسط حسابرس مستقل و طبق استانداردهای حسابرسی انجام می گردد.
[1] Biddle, et al
[2].  FASB

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟