تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 پیشینه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1 تحقیقات خارجی
اسلون (1996) نشان داد که اقلام تعهدی نسبت به سود نقدی برای پیش بینی سود های آتی، پایداری کمتری دارد و شواهدی ارائه نمود که سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را بیش از حد تخمین می زنند، و در نتیجه سهامی را که اقلام تعهدی بیشتری دارند، با خطای بیشتری  قیمت گذاری می کنند. نتایج پژوهش اسلون (1996) در طول زمان توسط دیگران تصدیق شده می باشد. در مقالات بعدی، محققان توانستند نتایج اسلون را در دوره های زمانی متفاوت و با تعاریف متفاوت از اقلام تعهدی، تکرار کنند. به علاوه، این مقالات بعضی اجزاء نتایج اسلون (1996) را شناسایی و کوشش کردند علت ایجاد اقلام تعهدی غیرعادی را توضیح دهند (چن و همکاران[1] ، 2006؛ کالینز و هریبار، 2000؛ توماس و ژانگ، 2002؛ خی، 2001).
اسلوان (1996) اولین محققی می باشد که اظهار می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را            قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید اما در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.

در تحقیقی که جنیفر و همکاران[2] (2011) انجام دادند مشخص گردید شرکت­هایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینه­ی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران[3](2010) به مطالعه ارتباط­ی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر می­گذارد. به علاوه نتیجه می­گیرند که هزینه سرمایه برای شرکت­هایی که اقلام تعهدی بی­کیفیتی دارند، بیشتر می باشد.
بارکر و ایمام[4] (2009) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیله­ی تحلیل­گران سرمایه، مطالعه کردند. تحلیل گران، یکی از بهره گیری کنندگان از صورت­های مالی هستند که با بهره گیری از اعداد و ارقام صورت­های مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیم­گیری می­کنند. بر اساس یافته­های پژوهش، تحلیل­گران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی می­دانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده می باشد. جنبه­های حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویه­های حسابداری می باشد. جنبه­های غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی می باشد که در خارج صورت­های مالی پیدا نمود می­گردد. تحلیل­گران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری بهره گیری می­کنند: اما در اقدام، بهره گیری از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
1)Jennifer et al
2) Francis et al
3)Barker And Imam


دیدگاهتان را بنویسید