تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1.5 مقدمه    
گام‌های نهایی پژوهش، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن می‌باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌های جمع‌آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در جامعه مورد پژوهش قرار می‌گیرند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌باشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، بایستی آن چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد پژوهش به درستی و صحت آن‌ها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با در نظر داشتن نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند. (جلیلی، 1388)
پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، توجه خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درمورد ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند.
 2.5 اختصار پژوهش
در این فصل آغاز جمع‌بندی، بحث و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل هایی که در فصل قبل انجام گردید، ارائه می گردد. سپس مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام‌شده، عنوان گردیده و در نهایت پیشنهادات حاصل از این پژوهش و پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده مطرح شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید