ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-2-2- خلاف قاعده‌ها در بازار سرمایه (شواهدی دال بر ناکارایی بازار)
در بازارهای ناکارا قیمت سهام منعکس کننده قیمت ذاتی نخواهد بود در این صورت سرمایه گذاری که برتری خاصی در دسترسی به اطلاعات دارد بازده بیشتری تحصیل خواهد نمود (باسو،۲۰۰۰).اسکات و همکاران (۲۰۰۸) در تبیین نابسامانی‌های بازار کارا نسبت به اطلاعات به دو موضوع تصریح می‌نماید ۱) بازار نمی‌تواند همه محتوای اطلاعاتی را درک نماید ۲) امکان دارد بازار به صورت دقیق نسبت به اطلاعات واکنش نشان ندهد. همچنین تایلر (۱۹۹۵) پنج حوزه عمده که تئوری مدرن قادر به توضیح نتایج بازار و رفتار واقعی سرمایه گذاران نیست را به گونه زیر عنوان می‌نماید.

 • حجم معاملات
 • نوسان در بازار سرمایه
 • سود سهام
 • معمای صرف ریسک
 • پیش بینی پذیری
 • با این تفاصیل پژوهشگران مالی به مقصود ارائه شواهد تجربی دال بر ناکارایی بازار های سرمایه از رویکردهای زیر  بهره گیری می‌نمایند .
  1-4-3-2-2-  نوسانات بیش از حد بازده مورد انتظار 
  با در نظر داشتن الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه‌ای تغییر در بازده مورد انتظار پرتفوی تنها دلیلی می‌باشد که موید تغییر در بازده مورد انتظار سهام می باشد. در چنین حالتی عامل اصلی در تغییر بازده پرتفوی مجموع سود تقسیمی مورد انتظار همه شرکت‌های موجود در بازار می‌باشد در نتیجه در صورت کارا بودن بازار تغییر در بازده مورد انتظار پرتفوی نباید بیشتر از تغییر در سود تقسیمی مورد انتظار باشد این در حالی می باشد که شیلر (2003) به این نتیجه رسید تغییر در شاخص بازار سهام چندین برابر تغییر در کل سود تقسیمی می‌باشد و این نتیجه را در قالب نا کارایی بازار تفسیر نمود.
  2-4-3-2-2- فرضیه واکنش بیش از حد
  بر اساس فرضیه فراواکنشی، سرمایه گذاران تمایل به بروز واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات خوب یا بد منتشره دارند. این امر سبب می گردد تا قیمت‌ها در سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از سطح تعادلی از قرار گیرد. فرضیه فراواکنشی به دو فاز واکنش و تعدیل دسته بندی می گردد به گونه‌ای که در فاز واکنش، بازار واکنش شدیدی نسبت به اخبار و اطلاعات از خود بروز داده و قیمت سهم از ارزش ذاتی خود منحرف می گردد و در مرحله فاز تعدیل، بازار متوجه اشتباه در ارزش گذاری سهم شده و قیمت تعدیل می گردد.پدیده حباب بازار سهام (قیمت سهام بالاتر از ارزش معقول) نمونه بارزی از واکنش بیش از اندازه بازار نسبت به اطلاعات می‌باشد که با گذشت زمان وبا تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط سرمایه گذاران، بازار به اشتباه خود پی برده و قیمت به سطح تعادلی باز می گردد.روهنی[1] (۲۰۰۹) با بهره گیری از بازده ماهانه سهام بورس مالزی به مطالعه واکنش بیش از اندازه سهام داران در کوتاه مدت پرداخت. وی با رتبه بندی سهام بر اساس بازده غیر عادی تجمعی سه ماه گذشته، پرتفوی موفق ( ۲۰ سهم با بالاترین رتبه) و پرتفوی ناموفق (۲۰ سهم با پایین‌ترین رتبه) را تشکیل داد و عملکرد پرتفوی ها را مورد مطالعه قرار داد. نتایج، وجود واکنش بیش از اندازه سهامداران را در کوتاه مدت تایید نمود، به گونه که پرتفوی موفق به گونه متوسط بازده غیر عادی منفی برابر با ۱٫۴۶% برای سه ماه بعد از تاریخ تشکیل پرتفوی کسب کرده بود در حالی که در طی این دوره پرتفوی ناموفق، به گونه متوسط بازده غیر عادی برابر ۶% داشته می باشد.
  3-4-3-2-2- آهنگ کند تغییرات پس از اعلام سود خالص
  پس از اینکه سود خالص شرکت برای سال جاری اعلام می گردد سرمایه گذاران بایستی به سرعت محتوای اطلاعاتی را هضم نمایند و آن را به صورت بخشی از قیمت بازار کارا در آید اما شواهد تجربی حاکی از آن می باشد که سیر صعودی و نزولی بازده غیر عادی شرکت‌ها تا چندین ماه بعد از اعلان خبر خوب و خبر بد ادامه می‌یابد. بال و بروان درمورد این رفتار بازار پژوهش نمودند و متوجه شدند که آهنگ کند سیر صعودی و نزولی بازدهی غیر عادی شرکت‌ها تا چند ماه پس از اعلان خبر بد و خبر خوب ادامه می‌یابد .

  2-4-3-2-2- کارایی بازار و نسبت‌های مالی
  شواهد تجربی بیانگر این می باشد که بازار در برابر بعضی از اطلاعات ارائه شده به وسیله ترازنامه واکنش کامل نشان نمی‌دهند بلکه منتظر می‌مانند تا اینکه اطلاعات ارائه شده به وسیله ترازنامه خود را در سود خالص و یا جریان نقدی نمایان گردد و آنگاه واکنش نشان دهند .او و پنمن در باره این رفتار بازار پژوهش نمودند و با ارائه الگوی سرمایه گذاری بر مبنای نسبت‌های مالی به این نتیجه دریافتند که بازار سهام ،اطلاعات مرتبط به صورت‌های مالی را به گونه کامل هضم نمی‌کند  و سرمایه گذاران می‌توانند با الگوی تعیین شده توسط آن‌ها به بازدهی بیشتر از بازدهی بازار دست یابند

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  [1]Ruhani

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:

 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
 • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران

 • پاسخی بگذارید