مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هیئت استاندارد حسابداری مالی[1]  مدیریت را موظف کرده می باشد که علاوه بر اعلام سود هر سهم، چشم‌اندازی از دورنمای شرکت را در قالب سود سهام پیش‌بینی‌شده در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار دهد. مدیران موظف‌اند به این وظیفه خود اقدام کنند تا از این طریق سرمایه‌گذار نسبت به جایگاه آینده شرکت نیز اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری مناسب تری داشته باشد.
رویه‌های حسابداری در محاسبات سود و زیان پیش‌بینی‌شده شامل شناسایی مواردی زیرا در آمد، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. در مورد نحوه شناسایی درآمد، درآمد در انطباق با استانداردهای حسابداری به روش تعهدی محاسبه و در پیش‌بینی سود و زیان مقصود می- گردد. در زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی)، سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها اعم از جاری و بلندمدت در زمان تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می گردد. پس از تهیه، این صورت مالی حسابرسی می گردد. حسابرسی این صورت‌های مالی توسط حسابرس مستقل و طبق استانداردهای حسابرسی انجام می گردد.
 1-8-2 اهمیت سود سهام پیش‌بینی‌شده
اهمیت سود پیش‌بینی‌شده، به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد بستگی دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار می باشد. تحقیقات نشان می‌دهد بازار برای برآورده شدن انتظارات ارزش قابل‌ملاحظه‌ای قائل می باشد و نسبت به بر آورده نشدن آن نیز واکنش نشان می‌دهد (ریز، 2007،ص158) .[2]
زمانی که سود هر سهم فراتر از انتظارات رود، بازار نسبت به آن دید خوش‌بینانه ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می کند. زمانی که سود هر سهم پایین تر از پیش‌بینی آن‌ها باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کم می گردد (پین، 2008،ص148) .[3]
سهامداران جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب، نیازمند اطلاعاتی سودمند هستند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پیش‌بینی‌شده مقیاسی می باشد که از نظر بسیاری از بهره گیری‌کنندگان بااهمیت و مربوط تعبیر می گردد و آن‌ها در تصمیمات خود از آن بهره گیری می‌کنند. پیش‌بینی سود هر سهم تأثیر مهمی در ارزیابی شرکت‌ها دارد. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می‌کنند. در حقیقت، اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود سهام شکل‌دهنده انتظارات بازار می باشد (کرنل و لندسمن، 1989،ص205) .[4]
بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند در مؤسساتی که عملکرد ضعیفی دارند خطاهای وسیع‌تری در سود پیش‌بینی‌شده آن‌ها نظاره می گردد (کوتاری، 2005،ص159) [5]. آن‌ها به احتمال زیاد در برآوردن سود پیش‌بینی‌شده خود با مشکل مواجه می شوند.
اکثر شرکت‌های سهامی سود سهام سالیانه را با دوراندیشی و محتاطانه پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت عدم توان تحقق مبلغ اعلام‌شده باعث ایجاد طرز فکر منفی در سهامداران نشوند. عدم تحقق سود پیش‌بینی‌شده به معنی ناتوانی شرکت در پوشش سود سهام پیش‌بینی‌شده می باشد.
[1]FASB
.[2]Rees , 2007,158
[3]. Payne , 2008,148
[4].Cornell & Landsman , 1989,205
[5]kotari,2005,159

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاسخی بگذارید