قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-10- ضرورت، اهداف و اصول کلی حسابرسی صورت‌های مالی
2-2-10-1- ضرورت حسابرسی
گزارشگری مالی در واقع بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون بهره گیری کننده از صورت‌های مالی مثل سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دولت و مدیران می باشد که به مقصود اتخاذ تصمیمات درست و به موقع اقتصادی، برنامه‌ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیاز دارند. محور گزارش‌های مالی و عمده‌ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی عبارتند از: مجموعه صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشت‌های توضیحی پیوست. اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی زمانی برای بهره گیری کنندگان مفید می باشد که از ویژگی‌های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از این ویژگی‌ها، قابلیت اعتماد می باشد. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد.
بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی زمانی می‌توانند به اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد که این وظیفه بر عهده حسابرس مستقل گذارده شده می باشد. این وظیفه بایستی در قالب اصول حرفه‌ای خاص و مدون انجام گردد. در حرفه حسابرسی به این اصول و ضوابط، استانداردهای حسابرسی می‌گویند.
رعایت استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی الزامی می باشد. استانداردهای حسابرسی همچنین بایستی حسب مورد، در رسیدگی به سایر اطلاعات مالی و خدمات مرتبط حسابرسی نیز بکار گرفته گردد (آقایی و جهان‌آراء ، 1381).
2-2-10-2- هدف حسابرسی
هدف حسابرسی صورت‌های مالی این می باشد که حسابرسی بتواند درمورد اینکه صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده می باشد یا خیر، اظهارنظر کند. گرچه اظهارنظر حسابرس، اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد، اما نمی‌تواند در حکم تضمین ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی یا تأییدی بر کارایی و اثربخشی مدیریت آن تلقی گردد (آقایی و جهان‌آراء ، 1381).
2-2-10-3- اصول کلی حسابرسی
حسابرسی بایستی آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت کند. اصول آئین رفتار حرفه‌ای حاکم بر مسئولیت‌های حرفه‌ای حسابرس به توضیح زیر می باشد: (استاندارد شماره 20 کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی)
الف) استقلال

ب) درستکاری
ج) بیطرفی
د) صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای
و) رازداری
هـ) رفتار حرفه‌ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ی) اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط
حسابرس بایستی حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام دهد. استانداردهای مزبور، اصول بنیادی و روش‌های ضروری را توأم با راهنمائی‌های لازم ارائه می کند.
حسابرس بایستی حسابرسی را با تردید حرفه‌ای- احتمال وجود شرایطی که ممکن می باشد موجب اشتباه و یا تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی گردد- برنامه‌ریزی و اجرا کند (آقایی و جهان‌آراء ، 1381).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید