ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-8- امکان ارتفاءشیوه گزارشگری مالی در ایران
شاید برای حرفه حسابذاری در کشور ما مهم ترین سوالی که در روبرو شدن با این موج جدید بهره گیری از فن آوری روز برای گزارشگری مالی مطرح خواهد گردید این باشد که تا جه اندازه امکانات و وضعیت موجود در ایران می تواند از این موج جدید استفبال کند یا به تعبیری آماده پذیرش آن می باشد؟ پاسخ به این سوال از دو منظر قابل طرح می باشد:
الف- از جنبه امکانات موجود1 ICT درکشور
 برخورداری از امکانات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در می‌یابیم که خوشبختانه به علت های مختلف و مانند ویژگی‌های ذاتی ICT ، کشور ما در حال حاضر دارای قابلیت‌های زیادی برای بهره گیری از دستاوردهای جدید فناوری اطلاعات می باشد. اکثر محصولات جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به سادگی در دسترس قرار می‌گیرد و قابل تهیه می باشد. از این لحاظ نمی‌توان امکان بهره گیری از فناوری  روز، لااقل در ارتباط با تجهیزات پردازش داده‌ها (اصلی و جانبی) را انکار نمود. اگر چه از نقطه‌نظر توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی لازم برای توسعه شبکه‌های رایانه‌ای گسترده2 (WAN) هنوز راه نرفته زیادی باقی می باشد، اما باور دستگاه‌های ذیربط به ضرورت تسریع این امر و افزایش سرعت اقدام در این زمینه جای امیداوری می باشد و در آینده نه چندان دوری می‌توان نتایج این پیشرفت‌ها را مورد بهره گیری عملی قرار داد. از سویی دیگر تدریجاً توجه جدی سازمان‌ها به توسعه و نوسازی سامانه ‌های اطلاعاتی، بستر لازم را برای کاربرد سامانه ‌های یکپارچه درون سازمانی و شبکه‌های بین سازمانی پدیدآورده می باشد. می‌توان امیدوار بود که اغلب شرکت‌ها و سازمانهای مهم کشور باتخصیص بودجه و امکانات کافی برای این امر آمادگی لازم برای بهره گیری از موج جدید فن‌آوری را فراهم سازند.
ب- وضعیت موجود گزارشگری مالی
عدم تمایل شرکت‌ها به گزارشگری مالی- عدم تمرین کافی در صحنه‌های رقابت واقعی اقتصادی، فعال نبودن بورس اوراق بهادر برای سالهای متمادی، وجود فرهنگ پنهان کاری سنتی، فقدان الزامات قانونی برای گزارشگری به جامعه و سایر موضوعات تاثیرگذار، سبب شده تا شرکت‌ها اصولا تمایل چندانی به گزارشگری مالی نداشته و برای این وظیفه بسیار مهم که یکی از اهرم‌های تامین و تضمین حقوق طرف‌های ذینفع و به ویژه سرمایه‌گذاران و بستانکاران می باشد ارزش چندانی قائل نباشند. این امر می‌تواند به صورت مانعی برای جستجوی شیوه‌های بهبود گزارشگری مالی و یا استقبال از هرگونه نوآوری در این زمینه باشد عدم اطمینان کافی به علت گزارشهای مالی به علت های متعدد ، مانند آن چیز که درمورد عدم تمایل شرکت ها به افشای اطلاعات مالی در ایران گفته   می گردید، در میان دریافت کنندگان اطلاعات اطمینان کافی در مورد صحت و کفایت افشای گزارشهای مالی شرکت ها وجود ندارد. طبعاً شرایط خاص بازار سرمایه ایران و عدم کارایی آن نیز مزید بر علت شده و اغلب بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی را به طرف منابع غیر رسمی بجای گزارش های مالی منتشره سوق می دهد. ( عرب مازار یزدی ، 1389، 146)
1Information connection technology
2 Wide area network

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید